Unge kriminelle skal uddannes bedre

En ny optælling af uddannelsesniveauet på landets sikrede døgninstitutioner for børn og unge viser, at de unge er ualmindeligt dårligt stillet til at komme ud af krminalitet via uddannelse og job. Socialministeren forpligter kommunerne til at skærpe uddannelsen af de unge.

Man vidste det egentlig godt. Uddannelsesniveauet blandt kriminelle børn og unge er himmelråbende lavt og fastholder de unge på den forkerte side af loven. Men i går satte man to fede streger under formodningen, da socialpædagogerne offentliggjorde en opgørelse af uddannelsesniveauet blandt 108 unge, der opholdt sig på sikrede institutioner.

Deres kundskaber svarer i gennemsnit til en elev i 6. klasse, selvom de unge på sikrede institutioner typisk er mellem 15 og 17 år. De fleste sidder enten varetægtsfængslet eller afsoner en dom på de sikrede institutioner, og en stor del er idømt ungdomssanktion, et særligt to-årigt behandlingsforløb for unge.

»Opgørelsen viser, at skole og de sociale myndigheder i den grad har svigtet de unge, inden de kom på sikrede institutioner. Vi kender til unge, der ikke har sat deres ben på skolen siden 3. klasse. Jeg fatter slet ikke, at sådan noget kan ske, uden nogen griber ind,« siger Kirsten Nissen, formand for socialpædagogerne.

Og umiddelbart ser det ikke ud til, at den sikrede institution trods gode intentioner kan gå ind og genoprette den tabte dannelse, for kommunerne har ikke økonomi til at lade en ung gå klasser om. Eksempelvis kan en ung ikke få undervisning svarende til 6. klasses niveau, hvis den unge har papir på at have forladt folkeskolen efter 9. klasse. Det betyder, at man ikke kan opfylde målsætningen med ungdomssanktionen. For når regne- og skrivekundskaber er stagneret på 6. klassesniveau, er de unge slet ikke intellektuelt rustet til at gennemføre et sådant forløb. Derfor efterlyser socialpædagogerne en mere vedholdende uddannelsesplan for de unge.

»De unge har brug for en individuel uddannelsesplan, som forpligter alle involverede myndigheder. De her unge flytter jo en del rundt, så det er altafgørende, at der ligger en plan for deres uddannelse, og at den bliver fulgt. Det bør slet ikke være muligt at afslutte to års ungdomssanktion uden folkeskolens afgangsprøve,« uddyber Kirsten Nissen og opfordrer socialministeren og undervisningsministeren til i samarbejde at finde en løsning.

Socialminister Eva Kjer Hansen er godt klar over, at uddannelsesniveauet skraber bunden på de sikrede institutioner, og derfor skal kommunerne have et øget fokus på uddannelsen af unge fra 1. august i år. »Uddannelse skal indgå i den personlige handleplan for hver af de unge. Det betyder, at kommunerne fra første færd skal tænke uddannelse i forløbet ved at se på, hvad den unge har af baggrund, og hvad vedkommende har brug for,« siger Eva Kjer Hansen. Det var i går ikke muligt at træffe undervisningsminister Bertel Haarder.