Unge indvandrere falder af uddannelsesvognen

Syv ud af ti unge mænd med indvandrerbaggrund dropper ud af erhvervsuddannelserne, viser ny undersøgelse. Der mangler støtte på skolerne og større velvilje til at tage unge med indvandrerbaggrund i praktik, lyder det fra lektor.

Arkivfoto: Syv ud af ti unge mænd med indvandrerbaggrund dropper ud af erhvervsuddannelserne, viser ny undersøgelse. Der mangler støtte på skolerne og større velvilje til at tage unge med indvandrerbaggrund i praktik, lyder det fra lektor. Fold sammen
Læs mere

Det er markant sværere at gennemføre en ungdomsuddannelse, hvis man hedder Mehmet eller Hamid, end hvis der står Ole eller Søren på dåbsattesten.

En ny undersøgelse fra SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd - viser, at unge med indvandrerbaggrund har et større frafald på ungdomsuddannelserne end etniske danskere.

Og det er især de unge mænd, der klarer sig dårligt.

Ifølge undersøgelsen falder op mod 70 procent af fyrene fra på erhvervsuddannelsen, mens tallet er 38 procent for de etniske danskere.

Rapporten kommer ikke med nogen endegyldige svar på, hvorfor det hænger sådan sammen, men seniorforsker Vibeke Jakobsen, SFI, har nogle bud.

»Der kan være mange forklaringer. Nogle kommer ind på de her uddannelser med svagere faglig baggrund, med lavere karakterer fra folkeskolen. Der kan også være problemer med at finde praktikpladser, og så kommer de generelt fra mere uddannelsesfremmede familier,« siger Vibeke Jakobsen.

Men det er langt fra nyt, at unge mænd med indvandrerbaggrund dropper ud af de erhvervsfaglige uddannelser. Sådan lyder det fra lektor Ulla Højmark Jensen fra Institut for Læring og Filosofi, Aalborg Universitet.

»Vi gennemførte en undersøgelse, der blev offentliggjort i 2005, og den viste nøjagtig samme tendens. Så på den måde er det ikke ny viden. Det overraskende ved det er, at der ikke er sket noget, når vi nu vidste det allerede for ti år siden,« siger Ulla Højmark Jensen.

Hun mener, at det store frafald hænger sammen med, at drengene ofte ikke føler, de får den hjælp og støtte de har brug for.

»Mange kommer med dårlige erfaringer med at gå i skole, når de begynder på erhvervsuddannelsen, og nogle har også lavere faglige niveauer, der gør det sværere at følge med,« siger Ulla Højmark Jensen, der mener, at skolerne kan blive bedre til at støtte minoritetsdrengene.

»Man skal sørge for, at de unge inkluderes i undervisningen, at de føler sig hørt og set, og at man sætter ind med de nødvendige støtteforanstaltninger på skolerne, når der er brug for det,« lyder det fra lektoren, der også peger på, at det kan være sværere for de unge at få praktikpladser.

»Der er i nogen grad en modstand mod at tage etniske unge i praktik hos de små virksomheder, et mønster vi ikke i samme grad ser hos større virksomheder,« siger Ulla Højmark Jensen.

Hun mener ikke, de mindre virksomheders modvilje bunder i bevidst diskrimination, men mere manglende erfaring med at tage en ung ind med anden etnisk baggrund.

Socialdemokraternes erhvervsskoleordfører, Ane Halsboe-Jørgensen (S), ærgrer sig over, at det især kniber med at få mænd med indvandrerbaggrund med på uddannelsesvognen.

»Det er trist, at vi ikke har været bedre til at løfte den gruppe af unge mænd med anden etnisk baggrund. Det ser bedre ud for pigerne, men det ændrer ikke på, at der en barriere for drengene. Noget af forklaringen er, at det er svært at finde en praktikplads, og det har vi til dels løst ved at lave en uddannelsesgaranti, som, jeg forventer, vil løse noget af problemet,« siger Ane Halsboe-Jørgensen, der mener, at en del af forklaringen også skal findes i de unges familiebaggrund og sociale arv.

»Desværre vil vi nok også i fremtiden se, at den her gruppe er en lille smule sværere at få med på uddannelsesvognen,« siger S-ordføreren.