Unge går efter en god løn

Løn spiller en stadig større rolle, når unge skal vælge uddannelse - især for drenge.

Studievejledere har de seneste tre-fem år registreret en voksende interesse for, hvilket job og indtægtsniveau et bestemt studievalg kan føre til. Det skriver Jyllands-Posten.

»Ude på gymnasierne bliver vi spurgt om, hvilken uddannelse man tjener rigtig mange penge på. Drengene vil vide, hvordan de kommer til at tjene kassen, mens pigerne spørger på lidt andre måder. Men det er absolut et emne, som optager dem,« fortæller Torben Theilgaard, leder af Studievalg København, der vejleder unge på ungdomsuddannelser om deres muligheder på de videregående uddannelser og erhvervsuddannelserne.

Han mener, at specielt drengenes fokusering på indtjening allerede har bidraget til en skævere kønsfordeling på bestemte studier.

»Drengene foretager tidligere end pigerne et karrierevalg. Derfor tynder det lidt ud blandt drengene i gymnasiet og på de videregående uddannelser, fordi de vælger uddannelser, hvor de kan tjene penge tidligere, end hvis man studerer sig til et job,« siger Torben Theilgaard.

Ifølge studievejleder Bo Klindt Poulsen, Studievalg Østjylland, ønsker de unge også at sikre sig, at den senere indtægt kommer til at afspejle studielængden, arbejdsbyrden og ansvaret i jobbet. Og det er yderst fornuftigt, mener han.

»Men fokuseringen på løn varierer mellem ungdomsuddannelserne. Størst interesse er der nok i handelsgymnasiet, hvor eleverne i kraft af de merkantile fag lever i en mere økonomisk verden,« fortæller Bo Klindt Poulsen.

Kilde: Jyllands-Posten