Unge »E-dampere« går videre til rigtige cigaretter

E-cigaretter er en trædesten til langt mere sundhedsskadelige produkter, viser undersøgelser. Forebyggelsesekspert vil have nationalt forbud mod e-damperi i det offentlige rum. S er positiv.

E-cigaretter får mange unge til at begynde med at ryge rigtige cigaretter, viser undersøgelse Fold sammen
Læs mere
Foto: JOE KLAMAR

Unge, der damper på e-cigaretter, ender i store tal med at gå videre og begynde at ryge rigtige cigaretter.

E-cigaretterne ser dermed ud til at være en såkaldt gateway – trædesten – til langt mere sundhedsskadelige produkter. Derfor bør der sættes ind med en øget forebyggende indsats og indføres et mere omfattende forbud mod at ryge e-cigaretter i det offentlige rum, end der gælder i dag.

Dét vurderer forbyggelseseksperter, efter at en ny amerikansk undersøgelse nu påviser, at brugen af e-cigaretter forøger sandsynligheden for, at man begynder at ryge rigtige cigaretter.

»Nikotin er et svært afhængighedsskabende stof, og når man har prøvet e-cigaretter, bliver det nemmere at gå videre til rigtige cigaretter, hvor man jo for alvor får noget for pengene. Det bliver en gateway, ligesom hash er det i forhold til også at begynde at eksperimentere med hårdere stoffer,« siger forskningsoverlæge Charlotte Pisinger fra Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed i Region Hovedstaden.

En amerikansk undersøgelse blandt 350 high school-elever har vist, at der blandt e-damperne var 31 pct. af eleverne, der begyndte at ryge rigtige cigaretter i løbet af det næste år, mens kun syv pct. af de unge, som aldrig havde »e-dampet«, startede på at ryge i samme periode.

Resultaterne bekræfter billedet i tidligere undersøgelser, der har fulgt børn og unge over tid, og hvor det har vist sig, at brugen af e-cigaretter øger sandsynligheden for at begynde at ryge med 2-8 gange.

Én af mekanismerne ser således ud til at være, at e-cigaretterne sænker paraderne hos de unge og gør, at de ikke længere i samme udstrækning vurderer, at rigtig rygning er skadelig. En anden vigtig mekanisme er afhængigheden af nikotin. En række studier har ifølge Charlotta Pisinger vist, at e-cigaretbrug øger sandsynligheden for, at de unge bliver mere positivt indstillet over for at prøve at ryge og rent faktisk også begynder at ryge.

Hun mener, at der bør sættes ind med en langt større indsats end i dag for at forebygge e-cigaretrygning, og restriktionerne på området bør skærpes, så de kommer op på helt samme niveau som ved tobaksrygning.

En lovændring sidste sommer betyder ganske vist, at der nu er indført en aldersgrænse for salg af e-cigaretter på 18 år, og at der er forbud mod e-damperi i børneinstitutioner, skoler og på gymnasier. Men der er også en række udannelsesinstitutioner og arbejdspladser, som ikke er omfattet af forbuddet, og det bør de være, mener Charlotta Pisinger.

»Der bør være et nationalt forbud mod at dampe i det offentlige rum. E-cigaretter er mindre farlige end rigtige cigaretter. Men de er altså stadigt farlige, der er fundet mange sundhedsskadelige stoffer i e-cigaretter,  og når man står ved siden af én, der damper, optager man den samme mængde nikotin, som hvis man står ved siden af én, der ryger rigtigt,« siger hun

Den seneste undersøgelse af forbruget af e-cigaretter blandt unge viser en markant stigning. I 2012 var der tre pct. af de 15-19 årige, der havde dampet e-cigaretter inden for den seneste måned. I 2014 var andelen steget til 15 pct.

Skolebørnsundersøgelsen fra 2014 viste desuden, at 33 pct. af de 15-årige drenge har prøvet at ryge e-cigaretter, mens andelen hos pigerne var 24 pct.

Det ser således ud til, at det fald, der har været i rygningen blandt unge over en årrække, modsvares af en stigning i antallet af e-dampere, og det er bekymrende, mener Charlotta Pisinger.

»Vi har brugt årtier på at bekæmpe rygning blandt unge og på at undgå at opfostre nye generationer af rygere.  Nu kommer der så en ny måde at ”ryge” på, og det ser ud til, at det fører rigtig rygning med sig på lang sigt.. Det er virkeligt deprimerende,« siger hun.

I Folketinget er der også bekymring for udvikling på e-cigaret området. Lovgivningen fra sidste sommer skal evalueres på et tidspunkt. Hér vil Socialdemokraternes sundhedsordfører Flemming Møller Mortensen være meget opmærksom på de nye forskningsresultater og støtter også, at restriktionerne mod e-rygning helt og fuldt følger de regler, der er i forhold til tobaksrygning.

»Tobaksrygning er den største og værste enkeltstående faktor for sygdom og død i Danmark. Og hvis der kommer nye rygere til, fordi man starter med noget, der anses for at være mindre skadeligt end tobaksrygning, men så ender med at begynde at ryge, så er det alvorligt,« siger han.