Ungdomskriminaliteten i Aarhus falder

Aarhus’ yngste borgere har aldrig opført sig bedre, end de gør nu. De sidste syv år er antallet af sigtelser af 10-17-årige næsten halveret, og i år er det laveste tal registreret i nyere tid.

Antallet af sigtelser mod børn og unge i Aarhus er det laveste i nyere tid. Det viser den årlige handlingsplan for ungdomskriminalitet i Aarhus Kommune.

På bare syv år er der sket et fald på 43 procent i antallet af sigtelser og et fald på 40 procent i antallet af sigtede. En udvikling, som både Aarhus Kommune og Østjyllands Politi er meget tilfredse med.

»Vi oplever i disse år en utrolig glædelig udvikling med færre unge kriminelle og samlet set et fald i kriminaliteten. Det betyder, at flere unge bliver aktive og lovlydige samfundsborgere til gavn for dem selv og for samfundet, og det skaber mere tryghed for os alle. For politiet betyder udviklingen, at vi i højere grad kan bruge kræfterne på at hindre, at gruppen af udsatte unge kommer ud i kriminalitet eller fortsætter en kriminel løbebane,« siger politidirektør ved Østjyllands Politi, Jørgen Ilum.

Aarhus Kommune arbejder sammen med politiet og SSP om at forebygge kriminalitet blandt unge, og indtil videre ser samarbejdet altså ud til at have båret frugt.

Udover det store fald i antallet af sigtelser og sigtede er antallet af anmeldelser også faldet med otte procent. Men samarbejdsparterne stiller sig ikke tilfredse her.

I handlingsplanen bliver der udpeget tre indsatsområder, som det kriminalitetsforebyggende arbejde vil have særlig fokus på i fremtiden.

»Noget kunne tyde på, at kriminalitet er gået af mode blandt børn og unge. Det er meget positivt, men vi må ikke hvile på laurbærrene. Al kriminalitet er uacceptabelt, og både professionelle og forældre skal fortsat have blik for risikoen for kriminalitet. Det er afgørende, at vi får vendt unge rundt, hvis de er på vej i en forkert retning,« siger Bünyamin Simsek, rådmand for Børn og Unge i Aarhus Kommune.

Han forklarer, at indsatsområderne blandt andet fokuserer på forældreansvar og de udsatte boligområder.