Undervisere får hjælp til ekstreme unge

I Gladsaxe skal en radikaliseringsgruppe hjælpe lærere, pædagoger og klubmedarbejere med at tackle unge med ekstremistiske holdninger.

Arkivfoto: Kristian Sæderup Fold sammen
Læs mere

Når lærere, pædagoger og klubmedarbejdere føler sig magtesløse over for unge med ekstremistiske synspunkter eller voldelig adfærd rettet mod bestemte grupper, skal de fremover kunne få hjælp udefra.

I Gladsaxe skal en såkaldt radikaliseringsgruppe fremover rådgive skoler, fritidsklubber og beboerforeninger, hvor der er problemer med ekstremistiske unge.

Det kan ske ved at gruppen, der bl.a. består af folk fra kommunen samt SSP-medarbejdere, bliver tilkaldt og taler med underviserne og de unge om problemerne på klasseplan.

Men radikaliseringsgruppen kan også tage fat i de enkelte unge.

Tegn på ekstreme unge
Radikaliseringsgruppen skal først tage over, når alle andre strategier er prøvet på skolen eller i klubben.

Gladsaxe Kommune har lavet en pjece om radikaliseringsgruppen, og her fremgår det bl.a., at nogle kommuner i denne tid oplever små tegn på, at der blandt unge er enkelte, der giver udtryk for holdninger af mere eller mindre radikal karakter.

- I sådanne situationer kan det være vanskeligt for medarbejderne at diskutere med de unge, fordi de ikke har tilstrækkelig indsigt i de kulturelle og sociale strukturer og normer - eller i konkrete religiøse eller politiske tekster, fremgår det af pjecen: "Radikaliseringsgruppen - når du møder unge med ekstremistisk, voldelig eller truende adfærd".

Nedenfor kan du se radikaliseringsgruppens råd til undervisere og andre der er i kontakt med unge, der kan udvikle ekstremistisk adfærd.
Når ekstremistiske udtalelser og
adfærd iagttages:

a) En ansat i Gladsaxe Kommune, der får kendskab til eller har en mistanke vedrørende ekstremisme, skal altid henvende sig til sin leder

b) Institutionen prøver selv at løse konflikten

c) Lederen henvender sig til radikaliseringsgruppen og rapporterer skriftligt, hvad man har iagttaget og gjort

d) Gruppen kan søge rådgivning hos andre offentlige instanser og anerkendte private institutioner.

  • Henvendelsen vurderes straks af radikaliseringsgruppen og der afgives indstilling til børne- og kulturdirektøren.
  • Er der grundlag for politianmeldelse indstilles dette til børne- og kulturdirektøren.
  • Det indstilles også til hvem, hvordan og hvornår samt af hvem information/orientering skal gives.
  • Er der ikke grundlag for en politianmeldelse, indstilles til børne- og kulturdirektøren den videre behandling af sagen.
  • Børne- og kulturdirektøren er ansvarlig for orientering af borgmesteren og det politiske system.