Undersøgelse skal afdække unges kriminalitet

Bekymrende at børn og unge med psykiske lidelser kommer så langt ud, at de havner i kriminalitet, mener SF

Det er godt, at de unge nu får hjælp. Men det er også bekymrende, at psykisk syge børn og unge drives så langt ud, at de ender med at begå alvorlig kriminalitet. Derfor må vi nu have undersøgt, hvorfor det går så galt.

Dét er holdningen i SF, der nu vil have sundhedsminister Bertel Haarder (V) og justitsminister Lars Barfoed (K) til at undersøge årsagerne til den stigende kriminalitet blandt børn og unge med alvorlige psykiske lidelser.

Det sker på baggrund af en artikel i Berlingske i dag om et nyt retspsykiatrisk afsnit for børn - det første i landet - som efter planen åbner på det børne- og ungdomspsykiatriske center i Glostrup til efteråret.

Bruger hash som medicin

Baggrunden er, at stadig flere idømmes behandlingsdomme, og at undersøgelser blandt unge varetægtsfængslede har vist, at en stor andel på op imod 70 pct. har vist sig at lide af bl.a. psykotiske sygdomme, skizofreni, ADHD etc.

-Vi ved, at deres psykiatriske sygdom har været årsag til, at de har begået noget kriminelt. Derfor er det godt med retspsykiatriske afdelinger, der vil behandle børn og unge, siger SFs social- og psykiatriordfører Özlem Cekic.

Men hun vil også have de to ministre til at belyse, om der er en sammenhæng mellem de lange ventelister i det psykiatriske system for børn og unge og den kriminalitet, de unge begår. Bliver de dårligere i ventetiden, og hvilke sociale eller misbrugsmæssige årsager kan der være?

-Vi ved, at mange ADHD-børn- og -unge medicinerer sig selv med hash, konstaterer hun.

Fyldte ventelister

En opgørelse har desuden vist, at der i efteråret stod 2.600 børn og unge på venteliste til at blive udredt for en psykiatrisk lidelse. Godt 1.000 af dem havde ventet mere end tre måneder.

Blandt fagfolk er man usikre på, om ventetiderne og manglen på kapacitet kan være en medvirkende årsag til, at nogle af de unge ryger ud i bl.a. meget alvorlig voldskriminalitet.

-Vi ved, at det er vigtigt med en tidlig indsats. Når det starter i det små med hærværk og butikstyveri, skal man have blik for, om der kan gemme sig en psykisk lidelse, så man kan forebygge yderligere kriminalitet. Selvfølgelig kan en øget behandlingskapacitet være med til, at vi kan komme ind med en tidlig indsats, men det primære er at få gang i et samarbejde mellem kommuner, kriminalforsorg og det børne-ungepsykiatrien, så vi kan få identificeret de unge og få sat en behandling i gang, siger formanden for Børne- og UngdomsPsykiatrisk Selskab i Danmark, ledende overlæge Jan Jørgensen.