Ulovligt indsamlede patientoplysninger er nu slettet

Sletningen af de ulovligt indhentede patientoplysninger i den såkaldte Danske Almenmedicinske Database, DAMD, er nu gennemført, oplyser Region Syddanmark.

Fortrolige patientoplysninger fra millioner af danskere indhentet uden deres samtykke er nu tilintetgjort.

I en meddelelse oplyser Region Syddanmark, at de ulovligt indsamlede informationer i Dansk Almenmedicinsk Database, det såkaldte DAMD-arkiv, nu er blevet slettet. Informationerne har i flere måneder skabt heftig debat.

Region Syddanmark vedtog allerede i november 2014, at oplysningerne skulle slettes, da de var indsamlet ulovligt. Men et krav fra Rigsarkivet, som også kulturminister Marianne Jelved (R) oprindeligt bakkede op om, satte en stopper for tilintetgørelsen af de fortrolige patientoplysninger fra millioner af danskere indsamlet over en periode på otte år. Begrundelsen lød, at databasen er »bevaringsværdig« og en »unik kilde« til, at eftertiden kan forstå de sygdomme, der plager i vores tid.

I slutningen af april accepterede Marianne Jelved imidlertid, at et flertal uden om regeringen krævede databasen slettet, og efter en ændring af arkivloven er det nu sket.

»Sletningen var det eneste rigtige. Derfor er det også gode nyheder, vi har modtaget. Nu vil vi se fremad og fokusere på, hvordan vi på bedst mulig måde kan arbejde med at udvikle patientbehandlingen inden for lovens rammer,« siger regionsrådsformand Carl Holst (V) i meddelelsen.

Ud over at slette oplysningerne har Region Syddanmark kontaktet de forskningsprojekter, der har modtaget oplysninger fra databasen og bedt dem slette oplysningerne.