Ugyldige skattekrav kendt i årevis

Det har været kendt i flere år, at Skat fejlagtigt krævede gæld, der var forældet.

»Jeg ærgrer mig over, at jeg ikke nåede – mens jeg sad for bordenden – at afslutte det. Jeg ville gerne have været den, der lagde EFI i graven,« siger tidligere skatteminister Benny Engelbrecht (S). Foto: Søren Bidstrup Fold sammen
Læs mere

I mindst halvandet år har Skat vidst, at skattemyndighedens inddrivelsessystem, EFI, med stor sandsynlighed opkrævede penge fra danskere, hvis gæld var forældet. Faktisk har det været kendt i årevis, at Skat risikerede at opkræve penge, myndigheden ikke længere havde ret til. Det fremgår af en række dokumenter, som Berlingske har gennemgået.

Mandag kom det frem, at Skat er fortsat med at opkræve penge fra folk, der ikke længere skylder Skat penge, ligesom en stribe retsgarantier er sat ud af kraft. Advarslerne stammer fra en analyse, som statens advokat, Kammeradvokaten, er ved at færdiggøre for Skatteministeriet.

Skatteminister Karsten Lauritzen (V) sagde mandag, at han ser med »meget, meget stor« alvor på de nye oplysninger. Ministeren lagde vægt på, at han endnu ikke er blevet præsenteret for Kammeradvokatens analyser og fastslog, at han i yderste fald er klar til at afvikle EFI helt eller delvist.

Men de danske skattemyndigheder har i lang tid været klar over, at der var store problemer med den måde, Skat opkrævede penge fra danskerne på. I en beretning fra Rigsrevisionen til Statsrevisorerne om Skats forvaltning af restancer hed det i december 2014, at der var problemer med EFI. Rigsrevisionen pegede specifikt på, at der var problemer med forældede sager – altså den samme kritik som Kammeradvokaten når frem til:

»EFI var imidlertid ikke fuldt idriftsat i april 2014, og den automatiske forældelseshåndtering fungerede ikke som planlagt. SKAT måtte derfor iværksætte manuel forældelseshåndtering i stedet,« står der.

I Rigsrevisionens beretning til Folketinget i januar i år bliver der også lagt vægt på, at indkøringen af EFI »ikke har været tilfredsstillende«.

Faktisk blev Folketingets Ombudsmand helt tilbage i 2005 opmærksom på, at det kunne afføde problemer at samle al inddrivelse hos én myndighed. Ombudsmanden bad i 2005 Skatteministeriet om at svare på, hvordan et nyt system kunne overholde de forvaltningsretlige krav. Skatteministeriet svarede først på ombudsmandens spørgsmål i 2014 – altså ni år efter at ombudsmanden havde spurgt. Og først efter at IT-systemet var sat i drift. Ombudsmanden kaldte det efterfølgende »beklageligt«, at man under udviklingen af systemet ikke havde prioriteret de forvaltningsretlige krav.

Hanne Marie Motzfeldt, ekspert i persondataret ved Syddansk Universitet, har fulgt sagen om EFI. Hun kalder det påfaldende, at man ikke lyttede til ombudsmanden i 2005.

»Det er absurd, at man ikke tager imod den hjælp. Det er tilsyneladende lige præcis det, Kammeradvokaten nu kritiserer, som ombudsmanden advarede mod og gerne ville hjælpe med allerede i 2005: at opbygge de IT-systemer, så de overholder loven,« siger Hanne Marie Motzfeldt. I et dokument fra Skat fra juni 2008 fremgår det ligeledes, at Skat har problemer med at inddrive restance. På dette tidspunkt skriver Skat selv, at »der er sket inddrivelse ved lønindeholdelse eller modregning af forældede fordringer.« Altså, at man allerede dengang opkrævede gæld, der ellers var forældet. Dette var dog kun i et mindre antal sager.

Det er en »kæmpe skandale«

I maj i år kom det igen frem, at Skats opkrævning var ugyldig. I et samråd med daværende skatteminister Benny Engelbrecht (S) lød det fra ministeren, at det ikke kunne udelukkes, »at der sker inddrivelse på ikke retskraftige fordringer.« På jævnt dansk: Opkrævninger, som Skat ikke har krav på.

Benny Engelbrecht sad som skatteminister fra september 2014 til juni 2015.

»I den periode gik vi fra en tyrkertro på at få EFI til at virke, til om det nogensinde ville komme til at fungere,« siger Benny Engelbrecht i dag.

»Jeg fik forklaret af embedsværket, at der var mistanke om gældsposter, der ikke var retsgyldige. Eksempelvis at der ikke var dokumentation for, hvornår retskravet udløber. Altså at der ikke var noget krav. Det var sådan, jeg fik det forklaret,« siger Engelbrecht.

Samlet set kalder han i dag inddrivelsessystemet for en »kæmpe skandale.« Adspurgt om, hvem der bærer ansvaret, svarer Benny Engelbrecht:

»Det er et godt spørgsmål, som jeg ikke vil kloge mig på. Men jeg vil sige, at havde man haft et større overblik fra starten, skulle man have grebet det anderledes an.«

Hvis du selv som minister konstaterede uretmæssige opkrævninger af gæld, falder ansvaret så ikke tilbage på dig selv?

»Jeg vil sige det sådan, at jeg ærgrer mig over, at jeg ikke nåede – mens jeg sad for bordenden – at afslutte det. Jeg ville gerne have været den, der lagde EFI i graven. Det havde jeg gerne påtaget mig. Også af hensyn til medarbejderne,« siger Benny Engelbrecht.

»Man er elendigt stillet over for Skat«

Adskillige skatteborgere henvendte sig i går til Berlingske efter afsløringer af Skats ulovligheder.

Den selvstændige erhvervsdrivende Jeanette Borg er en af dem, der har været ramt af, at Skat indkræver forældet gæld. Selv om hendes gæld stammer helt tilbage fra 2003, og hun aldrig skriftligt har vedkendt sig gælden, har Skat over årene vedvarende forsøgt at inddrive den.

Efter mange års tovtrækkeri med Skats inddrivelsesafdeling fik hun sidste år Skatteankestyrelsens ord for, at hendes gæld var forældet, og at Skats krav var ugyldigt. Det fremgår af afgørelsen fra Skatteankestyrelsen, som Berlingske har set.

»Skat vidste udmærket, at kravene var forældede, men alligevel måtte jeg hele turen igennem Skatteankestyrelsen for at få medhold i det, der var åbenbart indlysende. Det er ekstremt frustrerende og totalt spild af tid og penge. Man er som almindelig borger elendigt stillet over for Skat,« siger Jeanette Borg.

Mandag bad Berlingske forgæves Skatteministeriet om en kommentar til denne artikel.