Udvalg vil sætte grænser for fængsling

Selv i grove sager må varetægtsfængsling som hovedregel ikke vare mere end et år, anbefaler udvalg, der også vil sætte mere skub i retssagerne.

Stadig flere sidder varetægtsfængslet meget længe, før en dommer afgør, om de er skyldige i den forbrydelse, de mistænkes for.

Det er uholdbart, og derfor anbefaler et udvalg sammensat af jurister, advokater og dommere, at der sættes grænser for, hvor længe folk kan spærres inde, mens de venter på at få deres sag afgjort.

Grænsen skal sættes ved et år for de forbrydelser, der er så alvorlige, at folk risikerer mere end seks år i fængsel. Er strafferammen lavere, skal arrestanterne lukkes ud efter højst et halvt år. For unge under 18 år skal grænserne sættes ved henholdsvis otte og fire måneder.

Disse grænser skal dog kunne fraviges, hvis særlige omstændigheder begrunder det, mener et flertal i udvalget.

Desuden anbefaler udvalget en række ændringer, der skal sætte skub i behandlingen af retssager.

/ritzau/