Udsigt til hårdere straffe for diskrimination i nattelivet

Civilsag mod dørmand og diskotek kan blive startskuddet for ny praksis med langt strengere straffe end hidtil - og med skærpet fokus på diskotekernes rolle.

Dørmænd og diskoteksejere risikerer fremover at skulle betale erstatninger, som langt overstiger de bøder, der hidtil er givet, hvis de dømmes for diskrimination i forbindelse med afvisningen af gæster af udenlandsk herkomst.

Tidligere er de fleste af disse sager blevet afgjort med en bøde på 1000 kroner til dørmanden, mens arbejdsgiveren typisk gik fri.

Dokumentations- og Rådgivningscenteret om Racediskrimination (DRC) vil bruge civilretten som løftestang for den ny strategi, ligesom centret satser på, at denne og kommende sager også vil rette fokus mod arbejdsgiverens rolle.

Centerleder Niels-Erik Hansen siger, at den ny strategi skal stå sin prøve i en sag i byretten til efteråret.

I 2005 blev problemet genstand for særlig opmærksomhed i København gennem kampagnen Natteliv for Alle.

- Men trods den stigende opmærksomhed, og selv om politiet rejser flere sager, må vi i dag konstatere, at problemet ikke er blevet mindre, konstaterer Niels-Erik Hansen.

/ritzau/