Udsigt til boom i sager om børnene

Fra i dag kan skilsmisseforældre uden forældremyndighed få taget deres sag op igen. Myndigheder frygter et boom, og eksperter advarer mod, at børnene kan komme i klemme påny.

Rundt om i landet sidder tusindvis af mennesker - fortrinsvis mænd - der ønsker at have forældremyndighed over deres børn, men ikke har det.

Men fra i dag kan de - med samme domstole som løftestang - igen få en del af retten til at være forældre for deres børn. Med den nye forældreansvarslov i kraft, og med den slås det fast, at forældre, der går fra hinanden, som udgangspunkt skal dele forældremyndigheden. Det skriver Politiken.

Landets statsforvaltninger, der er første instans i sager om forældremyndighed, ruster sig til et stort ryk-ind af sager.»Vi frygter, at alle de, der har fået frakendt deres forældremyndighed, vil forsøge at få den tilbage med den nye lov. Det kræver en enorm planlægning, at få alle disse møder i stand. I forvejen er vores system presset«, siger Bente Flindt Sørensen, direktør for Statsforvaltningen i Hovedstaden, til Politiken.

Den nye lov modtages med blandede følelser hos foreningen Børns Vilkår.»Der er en alvorlig risiko for, at der vil opstå en massiv sagspukkel på dette område. Der er en lang række afgjorte sager, der nu kan blive taget op igen, og det kan føre til nye konflikter i de børns liv, som det handler om. Bliver presset stort, vil det samtidig blive langvarige sager, fordi det vil tage tid at komme til«, siger formand Peter Albæk til Politken.

Loven blev vedtaget af et enigt Folketing 10. maj i år. Forud havde var et ekspertudvalg kommet med en betænkning, hvor de frarådede politikerne at gøre fælles forældremyndighed til hovedreglen i sager om retten til børnene.

»Flertallets anbefaling var, at fælles forældremyndighed skulle være et redskab, der kunne bruges i de sager, hvor der var et godt potentiale for samarbejde mellem forældrene. Men det måtte ikke blive til en hovedregel. Det er der alt for mange konfliktmuligheder i«, siger Anja Cordes, formand for foreningen Danske Familieadvokater og medlem af ekspertudvalget til Politiken.

Familie- og forbrugerminister Carina Christensen (K) holder fast i, at det på lang sigt er bedst for børnene, at langt de fleste forældrene deler forældremyndigheden.

»Vi synes, det er det rigtige, at børnene har ligeværdig kontakt til forældrene, hvis ikke der ligefrem er tale om vold, seksuelle overgreb eller andre helt ekstreme situationer«, siger Carina Christensen til Politiken.

Siden 1. januar har forældre, der er uenige om forældremyndigheden, skullet til vejledningssamtale i statsforvaltningen, før de gik i retten. Her har de kunnet få tilbud om mægling, samtaler med børnesagkyndige og andre former for hjælp, og det har fået mere end tre fjerdele til at droppe planerne om en retssag og gå hjem med fælles forældremyndighed.

Kilde: Politiken