Udgifter til syge asylsøgere eksploderer

Asylsøgere koster det danske samfund mere og mere i psykologer, plejefamilier og andre udgifter på grund af de lange ventetider. Det viser Udlændingeservices egne tal.

Selv om der bliver stadig færre asylsøgere her i landet, vokser udgifterne til deres sygdomme eksplosivt.

Hovedforklaringen er, at asylsøgerne venter så længe i landets centre, at det går drastisk ud over deres helbred. Det konkluderer Udlændinge- service selv i en ny analyse af sundhedsudgifterne. Den gennemsnitlige udgift per person er mere end tredoblet fra 2003 til 2006.

»Tallene indikerer, at opholdstiden alt andet lige påvirker asylsøgernes sundhedstilstand,« hedder det.

Afviste asylsøgere er ikke omfattet af sygesikringen, og fra gang til gang skal der derfor findes ud af, hvilken myndighed der skal betale for udgiften. Overlæge Ebbe Munk-Andersen, Dansk Røde Kors, der står for driften af asylcentrene, påpeger, at de stadig længere opholdstider for asylsøgere går hårdt ud over helbredet.

»Menneskeligt er det en meget ulykkelig situation. Der er en logisk brist i, at man afviser folk som asylansøgere, hvorefter de bare sidder her, mens man kan ikke effektuere hjemrejsen,« siger Ebbe Munk-Andersen.

Regeringen har i det seneste år været under hårdt pres for at give de afviste asylsøgere ophold her i landet i lighed med, hvad Sverige har gjort. Også langt ind i regeringspartierne har der været kritik af vilkårene i landets asylcentre. Integrationsordfører Henriette Kjær (K) er ikke forundret over sundheds- udgifternes himmelflugt:

»Man bliver syg af at leve i uvished i forhold til ens videre liv, det giver psykiske problemer og kan ramme én somatisk. Derfor vil vi gerne have, at de, der har fået afslag, kommer hjem igen.« Hun henviser til, at der netop er vedtaget en lov, der tilbyder en kontraktordning til afviste asylsøgere, som vender hjem. Men i første omgang hjælper det nok næppe mere end »en håndfuld«, erkender Henriette Kjær.

Integrationsminister Rikke Hvilshøj (V) er på sommer-ferie i øjeblikket.