Tyskland sætter fart i Femern-projekt

Tyskerne har været for længe om at komme i gang med deres del af Femern-projektet, lyder det nu i tysk erhvervslivs fremstød for Femern-forbindelsen.

Læs mere
Fold sammen

Erhvervslivet i det nordlige Tyskland, omfattende titusinder af virksomheder, lægger meget stor vægt på den kommende faste forbindelse mellem Femern og Rødby.

Repræsentanter for en række store tyske erhvervs- og arbejdsgiverorganisationer er derfor kommet til Danmark for at overbevise danskerne om, at Femern-forbindelsen har meget stor opbakning, også blandt det såkaldte »tavse flertal« i især det nordlige Tyskland, hvor Femern-forbindelsen vil skabe ny vækst og arbejdspladser.

Fremstødet kommer, efter at Tysklands største miljøorganisation, NABU, ledsaget af den socialdemokratiske statsrevisor og parlamentsmedlem Bettina Hagedorn i sidste måned besøgte København for at foretælle den danske offentlighed og Folketinget, at Femern-projektet vil koste arbejdspladser især på tysk side og vil blive alt for dyrt.

Ifølge kritikerne vil projektet tidligst stå færdigt om 10 år, blandt andet fordi der vil blive anlagt sag ved de tyske domstole for at standse projektet.

Netop tidsplanen, som nu lyder på åbning af forbindelsen i 2024, blev diskuteret på et pressemøde i København onsdag.

Den socialdemokratiske økonomi- og transportminister i delstaten Slesvig-Holstein, Reinhard Meyer, der deltog for at understrege delstatregeringens opbakning til projektet, erkendte, at Tyskland har været for længe om at indlede forberedelserne til projektet på tysk side.

»På dansk side var der en klar politisk beslutning om at gå i gang med processen. Aktiviteterne i Danmark har fået Tyskland til at vågne op nu. Tidsplanen er aftalt med de tyske jernbaner, men bygningen af en ny bro over Femernsund bliver et problem. Der vil komme en periode, hvor trafikken må gå over den gamle, to-sporede bro,« lød det fra Reinhard Meyer.

I Berlin har de tyske statsrevisorer opfordret til at kigge kritisk på omkostningerne til udbygningen af vej- og baneforbindelserne fra Femern og sydpå mod Hamborg.

Budgettet er steget fra under en milliard euro til 2,1 milliarder euro, svarende til knap 16 milliarder kroner.

Men hverken den tyske eller den danske transportminister mener, at opfordringen fra de tyske statsrevisorer giver anledning til at genforhandle statstraktaten fra 2008 mellem Tyskland og Danmark om Femern-forbindelsen. Ifølge Reinhard Meyer begik man en fejl i Tyskland, da man ikke straks fra start gjorde sig klart, hvad omkostningerne til udbygningen af infrastrukturen ville løbe op på.

»På den baggrund forstår jeg godt statsrevisorernes opfordring. De gør blot deres arbejde,« sagde Reinhard Meyer, der dog ligesom forbundsministrene ikke mener, at konklusionen på de større omkostninger skulle være, at projektet droppes.

Som led i den tyske procedure for at godkende Femern-projektet er indløbet flere end 3.000 indsigelser på tysk side.

Reinhard Meyer fastslog, at man er enige på tysk og dansk side om at arbejde tæt sammen for at undgå misforståelser mellem myndighederne, og han bebudede en forøget indsats for at besvare indsigelserne.

Meyer fastslog, at delstatsregeringen vil gøre alt hvad den kan for at gennemføre projektet, også af hensyn til de lønmodtagere, som han kaldte »det tavse flertal.« »Det siger jeg også til kritikerne i mit eget parti.

Vi har et ansvar for at se ud over egen havelåge og næsetip. Vi har også et ansvar for hele Europa,« sagde han med skjult henvisning til partifælle og tunnelmodstander Bettina Hagedorn, der er tidligere borgmester i Østholsten, hvor hun har sin politiske base.

Lignende forsikringer lød fra Friederike C. Kühn, direktør for Lübecks Handels- og Industrikammer. »Visionen om en Femern-akse bliver ikke forpurret af spredt fægtning fra højtråbende, men små grupper af modstandere,« sagde hun.

Folketingets transportudvalg ventes at afgive betænkning torsdag om lovforslaget, der baner vejen for Femern-forbindelsen på dansk side.

Det er hensigten at vedtage anlægsloven om Femern snarest muligt. Partierne bag Femern har dog betinget sig, at der først kan skrives kontrakter med entreprenørerne, når prisen for byggeriet er afklaret i løbet af efteråret.