Trygheden vokser på Nørrebro og falder i Valby

Københavnernes tryghed holder samlet set niveauet fra rekordåret 2013, viser ny undersøgelse. Men der sker forskydninger, og mens kriminaliteten falder på ydre Nørrebro, forværres forholdene i Valby.

»Her er blevet meget bedre at bo. Der er slet ikke ligeså meget ballade og kriminalitet mere som for år tilbage«. Det fortæller de to 16-årige veninder Mona Hariri (til venstre) og Fatima Suleiman om Mjølnerparken og området omkring Ydre Nørrebro, hvor de har boet hele deres liv. De fortæller, at bl.a. Superkilen har været med til at gøre området til et bedre sted at bo. Foto: Mads Nissen Fold sammen
Læs mere
Lyt til artiklen

Vil du lytte videre?

Vi tester oplæsning. Fortæl os, hvad du synes her

Den store undersøgelse Tryghedsindeks 2014 om tryghed og kriminalitet i København indeholder både gode og mindre gode nyheder: Overordnet set bliver hovedstaden stadig tryggere. Den er igen blevet børnenes og i et vist omfang også de såkaldte hipsteres by; befolkningen vokser, og kriminaliteten falder samlet set. Men København er samtidig blevet bandernes by. Og kriminaliteten giver spændinger i flere kvarterer, især på Nørrebro og i Valby. Undersøgelsen er udarbejdet af Københavns Kommune og offentliggøres i dag.

Borgernes følelse af tryghed eller utryghed er blevet målt siden 2009. Dengang følte 10,9 pct. af borgerne sig utrygge i deres nabolag, mens 22 pct. følte sig utrygge ved at færdes udenfor i aften- eller nattetimerne. I 2014 er tallene henholdsvis 7,1 pct. og 17 pct.

»Man har lov til at glæde sig over udviklingen, uden at jeg har armene over hovedet,« siger Københavns overborgmester, Frank Jensen (S).

Tryghedsindekset bygger på en spørgeskemaundersøgelse blandt cirka 8.000 københavnere og på politiets registre over anmeldte forbrydelser.

I forhold til en tilsvarende måling fra sidste år er den samlede tryghed blandt københavnerne stort set uændret. Der er dog sket forbedring på ydre Nørrebro og forværring i Valby, og det vurderes nødvendigt med en særlig indsats i fem ud af 35 københavnske distrikter.

Dels er der brug for »markant tryghedsskabende« indsats i indre by mellem Rådhuspladsen og Kgs. Nytorv, hvor nattelivet er mest voldsomt, på Vesterbro omkring Hovedbanegården,hvor narkohandel og prostitution er mest synlig, og på Christianshavn, hvor Christiania er centrum for hovedstadens omfattende hashhandel.

Dels kræver forholdene på indre Nørrebro og i det sydvestlige Valby en »intensiveret tryghedsskabende indsats«. Tryghedsindeks 2013 pegede også på problemer i området vest for Nørrebrogade, hvor eksempelvis Blågårdsgadebanden holder til. Området blev tidligere kaldt Den sorte firkant. I dag kaldes det Den røde firkant efter de røde sociale boligbyggerier med mange indvandrere.

I det sydvestlige Valby angiver langt flere end i 2013, at kriminalitet er et problem i nabolaget. Samtidig er eksempelvis indbrudsanmeldelserne steget med 50 pct. i perioden.

Københavns beskæftigelses- og integrationsborgmester, Anna Mee Allerslev (R), bor selv ved Blågårds Plads. Og hun ser to hovedårsager til den utryghed og kriminalitet, som kendetegner både hendes kvarter og det sydvestlige Valby.

»Der er langt flere sociale børnesager, mere fattigdom, langt færre i arbejde, og uddannelsesniveauet er markant lavere end i andre områder,« siger Anne Mee Allerslev:

»Men der er ingen tvivl om, at problemerne koncentrerer sig om københavnerne med anden etnisk baggrund. Det er altså både et socialt problem og et integrationsproblem. Løsningen er uddannelse og arbejde. Det mest effektive er at få flere kvinder ind på arbejdsmarkedet.«

Derudover peger borgmesteren på behovet for kvalificeret gadeplansarbejde og for mere blanding af ressourcestærke og -svage borgere.

Overborgmester vil blande befolkningen

Nuværende overborgmester og tidligere justitsminister Frank Jensen bemærker, at det kriminalpræventive arbejde har givet »den mindst aktive generation af ungdomskriminelle i mands minde, og at politiet skal forsætte arbejdet med at sætte bandemiljøets hårde kerne i fængsel. Men også han fremhæver det afgørende i, at hovedstaden ikke knækker over i gode og dårlige kvarterer.

»Hvis Nørrebro var en selvstændig kommune, ville den være landets fattigste. Og hvis vi for alvor skal øge trygheden markant, skal vi sørge for, at byen ikke bliver splittet op i rige og fattige kvarterer,« siger Frank Jensen.

Derfor er det ifølge overborgmesteren nødvendigt med ændringer i planloven, så kommunen kan kræve forskellige ejerformer i kvarterene.Ifølge Flemming Steen Munch, som er gruppeformand for Venstre i København og tidligere vicepolitiinspektør ved Københavns Politi, går det statistisk set i den rigtige retning. Men skal trygheden øges yderligere, kræver det i hans øjne en forebyggende indsats på Nørrebro og i Valby og ikke mindst traditionelt politiarbejde i det indre København, hvor Flemming Steen Munch selv bor.»Jeg får nok høvl for at sige det, men der bør komme en langt mere intensiv politiindsats. Det er ikke nok, at der en gang i mellem kører en patruljevogn igennem. I London, Paris og Berlin har man gående politifolk. København overlader man til natteravnene,« siger han.

Det totale antal anmeldelser pr. 1.000 indbyggere er omtrent det samme som i 2013, men der er sket en forskydning i kriminalitetstyperne. For eksempel er anmeldelser for hærværk og tyveri faldet med 12 og to pct., mens det er steget med 11 og to pct. for vold eller trusler og for indbrud.