Troels Lund kritiserer to myndigheder i sag om kræftfremkaldende stof: »Det er alvorligt«

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) kritiserer i hårde vendinger Arbejdstilsynet og NFA for at nøle med at viderebringe vigtige oplysninger om stoffet krom-6.

Politikere er trætte af 'farce' om kontanthjælpsloftet
Beskæftigelseminister Troels Lund Poulsen beklager forløbet i sagen om det kræftfremkaldende stof krom-6 Fold sammen
Læs mere
Foto: Mads Claus Rasmussen Ritzau / Scanpix

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) retter en hård kritik imod to myndigheder, der har undladt at viderebringe oplysninger om en forøget kræftrisiko ved stoffet krom-6.

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) og Arbejdstilsynet fik allerede kendskab til den forøgede risiko tilbage i 2017, men først i oktober 2018 fik ministeren besked. Det har affødt en redegørelse fra de to myndigheder, hvori de erkender en stribe fejl.

»Sagen har på alle måder været rigtig dårlig håndteret, og det har jeg også beklaget tidligere. Men jeg er selvfølgelig dybt ked af, at det nu viser sig, at NFA og Arbejdstilsynet har haft en viden siden 2017, som ikke er blevet formidlet videre til den ansvarlige minister. Det er selvfølgelig dybt problematisk, og det skal vi sørge for ikke kommer til at ske igen.«

Hvor stort er svigtet fra dine embedsmænd i NFA og AT – altså hvor alvorlig er sagen?

»Det er alvorligt, at ny viden - som kan betyde, at der skal laves en ny grænseværdi - ikke kommer til politikernes kendskab. Men vi må også konstatere, at selv med den nye viden, er NFA ikke i stand til hverken i dag eller i morgen at fastsætte en ny grænseværdi. Man skal nu forske videre i, hvorvidt vi skal have en lavere grænseværdi eller ej. Men det skal ikke fjerne det alvorlige i den her sag: At det ikke er kommet til mit kendskab og dermed heller ikke til arbejdsmiljøforligskredsens kendskab langt tidligere.«

Hvem bærer det største ansvar for, at sagen er blevet håndteret forkert?

»Det er et ledelsesansvar. Der har været et svigt i forhold til, at NFA har siddet med noget viden, som de har drøftet med Arbejdstilsynet, uden at det er kommet videre.«

Du bærer vel også selv et ansvar for – som øverste chef - at forretningsgangen under dit ministerium fungerer?

»Ja, det gør jeg. Alt hvad der sker i mine styrelser, er jo mit ansvar - og jeg fralægger mig ikke noget ansvar. Det var også derfor, jeg startede med at beklage over for Folketinget. Og den beklagelse er jeg glad for, at jeg gav. Jeg fralægger mig ikke noget ansvar. Men det er klart, hvis jeg skal agere på noget politisk, så skal jeg også have det forelagt.«

Troels Lund Poulsen (V), beskæftigelsesminister

»Jeg overvejer selvfølgelig også, om det skal have yderligere konsekvenser«


Du orienterer forligskredsen på et møde, hvor også AT og NFA deltager. Ifølge vores oplysninger orienterer I ikke deltagerne om SCOEL rapporten – og om at den nye viden faktisk var tilgængelig allerede sidste forår. Har du dermed formelt været med til at videregive et forkert billede af forløbet til forligskredsen?

»Nej, det har jeg bestemt ikke. Vi har orienteret forligskredsen ud fra den viden, der var på det tidspunkt. Men jeg skal da beklage, at der har været holdt et møde i min forligskreds, hvor den viden ikke er blevet videregivet - at det skal være en redegørelse, der gør det.«

Hvad med dem, der deltog fra NFA og AT. Har de talt usandt over for forligskredsen?

»Det er et problem, at den viden, de to respektive myndigheder har haft, ikke har fundet vej ind til mig, der er ansvarlig minister, før på så sent et tidspunkt.«

Leif Lahn, beskæftigelsesordfører for Socialdemokraterne, siger, at han er blevet ”løjet lige op i sit åbne ansigt af ministeriet” – og at embedsfolkene ”forsøgte at spise os af med en mangelfuld forklaring, og dermed har de ikke givet os som forligspart en ordentlig behandling”. Hvad siger du til den kritik?

»Den tager jeg til mig. Jeg er meget ked af, at man ikke har fået givet arbejdsmiljøkredsen den viden, som den skulle have. Og det er helt rigtigt, at den viden først er kommet frem i den redegørelse, der er blevet givet nu. Derfor har jeg også sagt til Leif Lahn, at jeg selvfølgelig tager ansvaret for at sikre, at det her ikke kommer til at ske igen. Og jeg overvejer også, om det skal have nogle konsekvenser i forhold til den struktur, der er i Beskæftigelsesministeriet.«

Hvilke konsekvenser får sagen fremadrettet?

»Det overvejer jeg nu. Det har jo fået konsekvenser i forhold til en lang række nye procedurer og opstramninger. Men jeg overvejer selvfølgelig også, om det skal have yderligere konsekvenser. Det vil jeg gøre op med mig selv og med arbejdsmiljøforligskredsen den kommende tid.«

Kommer det til at få personlige konsekvenser for de ansvarlige?

»Det har jeg ikke besluttet endnu. Det vil jeg drøfte med arbejdsmiløforligskredsen, når vi når dertil.«