Tre patienter smittet med multiresistent bakterie på OUH

Tre patienter på Odense Universitetshospital (OUH) er blevet smittet med den multiresistente Klebsiella-bakterie.

Patienterne var indlagt på afsnit T1 på hjerte-lungekirurgisk afdeling, og sygehuset har nu valgt at lukke afdelingen, fordi bakterien har ført til udbrud på andre europæiske sygehuse.

Klebsiella-bakterien kan give infektioner i urinvejene. Ingen af de tre patienter er dog blevet syge af smitten. To af dem er blevet udskrevet, mens den tredje er isoleret på afdelingen.

Hospitalet sender breve ud til andre patienter, som har været indlagt på afsnit T1 i løbet af juli måned. Patienterne skal fortælle, at de har været indlagt på T1, hvis de bliver indlagt igen.

I løbet af weekenden og næste uge vil en robot gøre hovedrent på afsnittet.

BNB