Tre milliarder til hospitalsbyggeri

Regeringen har bevilget et milliardbeløb til byggeriet af Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg. Pengene er givet under den forudsætning, at hospitalet skal effektivisere for et trecifret millionbeløb.

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har tirsdag givet tilsagn om 2,95 milliarder kroner til en omfattende ombygning af Bispebjerg Hospital, som efter planen skal stå færdig i 2025.

Pengene fra staten går til byggeriet af hospitalsdelen, mens Region Hovedstaden finansierer Ny Psykiatri Bispebjerg med cirka en milliard kroner.

»Det er naturligvis af stor betydning for os, at vi nu får det endelige tilsagn til vores projekt. Vi holder den oprindelige hovedtidsplan, som blev lagt for fire år siden. Vi har lokalplanen på plads og de enkelte delprojekter begynder at tage form,« siger den ansvarlige for byggeprojektet, vicedirektør Claes Brylle Hallqvist fra Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler, i en pressemeddelelse.

»Når vi skal bygge på et hospital, der samtidig skal være i fuld funktion, er det af yderste vigtighed, at vi udviser hensyn til driften af det eksisterende hospital. Derfor er vi nødt til at bygge det nye hospital i etaper og gradvis flytte ind, og derfor tager det lidt længere tid, end hvis vi havde bygget på en bar mark,« siger han.

Som en forudsætning for tilsagnet om de statslige milliarder kræver regeringen en effektiviseringsgevinst på syv procent af driftsregnskabet for Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler. Det svarer til 145 millioner kroner årligt, og beløbet skal realiseres det første år, efter det nye hospital er taget i brug.

Kravet holder dog ikke hospitalsdirektør Janne Elsborg vågen om natten.

»Vi ser effektiviseringen som en realistisk mulighed i lyset af den teknologiske udvikling, og idet at vi får et tidssvarende og moderne hospital, der samler funktionerne, hvilket i sig selv vil give en effektivisering. Vi forventer også at hente rationaliseringsgevinster løbende i takt med, at hele organisationen udvikles, så det kommer ikke til at føles som om, at vi skal løbe syv procent hurtigere fra den ene dag til den anden,« siger hun i pressemeddelelsen.

Det omfattende hospitalsbyggeri betyder, at man samler funktionerne fra Bispebjerg og Frederiksberg på én matrikel på Bispebjerg i Københavns nordvestkvarter. Størstedelen af Frederiksberg Hospital skal sælges - med undtagelse af de bygninger, der skal huse et psykiatrisk center.