Travle karrierekvinder får børnene uden mænd

De fik en håndsrækning fra politikerne, og nu er et boom af donorbørn med enlige mødre på vej. Det er veluddannede kvinder sidst i 30erne, der realiserer drømmen om børn uden kernefamilien.

Hvad gør man med børne-drømmen, hvis man har haft for travlt med jobbet eller ikke har fundet prinsen på den hvide hest?

Danske karrierekvinder har taget endnu et område af livet i egen hånd. Den 1. januar fik enlige og lesbiske ret til kunstig befrugtning på linie med heteroseksuelle par, og siden er antallet af inseminationsbehandlinger på landets fertilitetsklinikker steget mærkbart.

Hos Dansk Fertilitetsklinik på Frederiksberg anslår speciallæge Ursula Bentin-Ley, at 15 pct. af deres månedlige 80-100 insemineringer er på den »nye« kundegruppe:

»Der er rigtig mange enlige, der henvender sig. Det er kvinder i slutningen af 30erne, som ikke har fundet den rigtige mand, og som ved, at det er ved at være sidste chance,« siger hun.

Kæmpestigning
Siden lovændringen er antallet af inseminationer på fertilitetsklinikken Nordica steget med hele 300 procent. Og de enlige karrierekvinder står for en betydelig del af stigningen, oplyser overlæge Svend Lindenberg.

»Der er mange flere selvstændige enlige i dag. Og det er samfundet, der er skyld i det. Det er ikke, fordi vores kunder er syge, lesbiske eller har noget på æggelederne. Det er samfundet, der har skabt flere enkeltstående kvinder, der tager beslutningen om at få børn, når det passer dem, og det passer først ind i deres liv, når de bliver 40 år, fordi de har alt for travlt med studier og karriere. Det er en katastrofe for samfundet,« siger han.

Og det er ikke bare et modefænomen, der er opstået med den nye lov:

»Det er svært at generalisere om, hvorfor enlige træffer de valg. Men jeg hører fra dem, at de har overvejet det ganske nøje. De allerfleste har også vendt det indgående med deres nærmeste omgangskreds.«

Sådan lyder det fra chef-læge Karsten Petersen fra Århus-klinikken Ciconia, hvor cirka halvdelen af inseminationspatienterne er enlige/lesbiske.

Presset er vokset
Det handler ikke om, at kvinder i dag afskyr mænd og forsager hele kernefamilie-pakken, mener sociolog og fremtidsforsker Birthe Linddal Hansen fra forskningsvirksomheden Kairos Future. Befolkningens sammensætning, presset i erhvervslivet og de kønsmæssige normer gør det bare ikke nemt for kvinderne i 30erne:

»Det er et kompliceret valg for kvinden at blive enlig mor. Men den måde, vi i dag italesætter os selv på, betyder, at det i dén grad er kvindens eget ansvar, om hun får de her børn og er en succes på det felt. Hun må sørge for det selv, ellers er hun selv ude om det. Men det er ikke nødvendigvis kvinders egen skyld, at de ikke har mødt den rigtige mand og fået børn; det er bare sådan med stærke kvinder, at der simpelthen ikke er nok »egnede« mænd i deres aldersgruppe,« siger Birthe Linddal Hansen, der i flere år har forsket i singlekultur.

Statistikken viser, at de enlige og barnløse sidst i 30erne typisk er højtuddannede kvinder med høje lønninger og mænd fra de lavere sociale lag. Og trods ligestilling ønsker langt de færreste mænd ifølge statistikken at gifte sig »opad« - hverken i alder, indkomst eller uddannelsesniveau.

En kattepine for kvinder
Det er lidt af en kattepine for kvinder i sidste halvdel af 30erne. For selv om de står på karrierens højdepunkt, ligger de fleste under for et kulturelt pres og for deres egen biologiske trang at blive mor.

Birthe Linddal Hansen peger også på, at erhvervslivet ikke gør det nemt for kvinderne: »De kvinder, der vælger at få børn tidligt, de er jo alt andet lige sat lidt tilbage i karrieren. Den måde, vi har sammensat erhvervslivet på, er bare ikke velegnet til gravide og kvinder med børn,« siger hun.

Gennemsnitsalderen for førstegangsfødende er steget 2,5 år siden 1990.

Førstegangsfødende kvinder er i dag knap 29 år. Samtidig stiger behovet for hjælp mod barnløshed.

Seks-syv procent af en fødselsårgang, der bliver hjulpet kunstigt på vej. Det vil sige, at cirka 4.500 børn undfanges med lægers hjælp hvert år.