Transplantation redder rekordmange syge

393 kritisk syge patienter fik sidste år indopereret et organ fra en afdød eller levende donor, det største antal nogensinde, viser ny opgørelse. Bl.a. bruges der i stigende omfang organer fra ældre over 70 år.

Foto: Liselotte Sabroe. Organdonationer redder flere liv end nogensinde før.
Læs mere
Fold sammen

Aldrig tidligere er så mange kritisk syge danskeres liv blevet reddet ved hjælp af en transplantation, hvor de får indopereret et organ fra en afdød eller levende donor. En øget indsats for at skaffe flere donorer giver nu for alvor resultat.

Sidste år blev der gennemført i alt 393 hjerte-, nyre-, lever- og lungetransplantationer. Det er ti pct. flere end året før og ny rekord, hvilket bl.a. betyder, at der i dag stort set ikke er nogen alvorligt syge børn, der dør, mens de står på venteliste til en ny lever.

Tilsvarende er antallet af nyresyge, der dør, mens de står på venteliste til en transplantation, faldet markant, fordi det lykkes at skaffe stadigt flere organer fra såvel afdøde som levende donorer. Især ses der en stigning i transplantationer med organer fra afdøde, ældre mennesker.

Det fremgår af en ny opgørelse fra Scandiatransplant, den nordiske samarbejdsorganisation på donorområdet.

»Det er næsten ikke til at få armene ned. Det er en utrolig stigning, vi ser på et område, hvor det handler om liv og død for kritisk syge hjerte-, lever- og lungepatienter. Og for nyrepatienter øger en transplantation deres livskvalitet væsentligt, når de ikke længere er afhængige af dialysemaskinen og kan gøre og rejse, som de vil,« siger formanden for Nyreforeningen, Jan Rishave, der har fulgt udviklingen på transplantationsområdet i en årrække.

Udviklingen kommer efter en generelt styrket indsats på donations- og transplantationsområdet gennem flere år med bl.a. en national handlingsplan og etablering af Dansk Center for Organdonation.

Det har øget fokus på at få identificeret egnede donorer blandt døende på intensivafdelingerne og på at få de pårørendes accept til en donation. Personalet er således blevet undervist i at tage kontakt til pårørende til donor, som i en meget stor andel af tilfældene vælger at give grønt lys.

Flere ældre og flere pårørende som donorer

Selv om stadig flere vælger at melde sig til donorregisteret, er det således stadig kun en mindre andel af donorerne, som på forhånd har erklæret sig parate til at afgive deres organer. Ud af de 87 afdøde donorer, som sidste år fik udtaget organer med henblik på transplantation, havde 22 selv tilkendgivet deres samtykke til organdonation før deres død.

»Generelt ser vi en meget positiv udvikling, der virkelig er grund til at være stolt af. Men budskabet må også være, at flere bør melde sig til donorregisteret, og at det også er vigtigt, at ældre får taget stilling og tilkendegivet, om de ønsker at være donor. Mange ældre tror måske, at man ikke kan donere, når man kommer op i årene. Men deres organer kan altså bruges til at redde liv,« siger centerleder Helle Haubro Andersen fra Dansk Center for Organdonation.

Antallet af afdøde donorer over 70 år er således steget fra seks i 2014 til 20 i 2015, og ældste donor var 79 år. Donorer i den aldersgruppe har doneret nyrer og/eller lever, mens hjertet typisk er for slidt til at kunne bruges til transplantation. I snit har de 87 afdøde donorer afgivet 3,4 organer, som er transplanteret hos både danske og udenlandske, primært nordiske, patienter.

De helt store tal ses på nyreområdet, og en medvirkende årsag til stigningen her over en årrække er, at stadig flere pårørende og venner til alvorligt nyresyge er parate til at donere deres ene nyre for at hjælpe den pågældende.

Sammen med stigningen i antallet af transplantationer fra afdøde donorer betød det, at man i 2015 for første gang rundede 100 indgreb på et af de store behandlingscentre på Aarhus Universitetshospital.

»Der er også fremgang i Odense, og hvis intensivafdelingerne på Sjælland blev lige så gode til at spotte egnede donorer, kunne vi for alvor gøre indhug i ventelisterne,« siger Jan Rishave.

En meget positiv udvikling ses også på leverområdet, hvor Rigshospitalet sidste år gennemførte 58 transplantationer – det største antal nogensinde – og i starten af i år rundede man transplantation nummer 1.000 siden starten i 1990, da en 58-årig mand fik en ny lever.

Den stigende aktivitet her kædes bl.a. sammen med, at der er indført en ny teknik, hvor man splitter en lever i to dele, så to patienter får gavn af den.

»Teknikken har betydet en mindre revolution på transplantationsområdet, så der i dag i praksis er meget få alvorligt syge danske børn, der dør, mens de står på venteliste til at få en ny lever,« konstaterer overlæge Allan Rasmussen, der er kirurg og leder af Rigshospitalets levertransplantationsprogram, i en artikel på hospitalets hjemmeside.

Danmark halter fortsat bagud

Trods fremgangen halter de danske transplantationstal stadig efter nogle af vores nabolandes. Danmark har 15 donationer pr. en mio. indbyggere, mens der i Norge er 22.

En undersøgelse har vist, at hjernedøende med donorpotentiale i større udstrækning godt kunne indlægges på intensivafdelingerne herhjemme, hvilket er forudsætningen for, at de kan bruges som donorer efter deres død. Det har Sundhedsstyrelsen netop indskærpet i en ny anbefaling til regionerne.