Tosprogede elever lades i stikken

De danske skoler er for dårlige til at bibringe mange af de tosprogede elever de fornødne færdigheder i naturfag, matematik og læsning. Påfaldende er det især, at andengenerationsindvandrere ikke klarer sig bedre end førstegenerationsindvandrere i naturfag, konkluderes det på baggrund af den netop offentliggjorte PISA-undersøgelse.

»Der adskiller vi os meget fra en række andre lande, hvor man har formået at løfte andengenerationsindvandrere meget højere op,« sagde Torben Pilegaard Jensen fra Anvendt KommunalForskning (AKF) ved præsentationen af undersøgelsen.

Undervisningsminister Bertel Haarder (V) hæfter sig også ved, at der stadig er problemer med at bryde den sociale arv, ligesom en del elever med indvandrerbaggrund stadig har svært ved at følge med i bl.a. naturfag.

Han mener, at skolerne skal blive bedre til at lære af de »gode eksempler«, f.eks. bestemte skoler i Ishøj og i København, hvor det rent faktisk er lykkedes at hæve niveauet.

»En medvirkende årsag til problemerne kan være, at skolerne får børn fra hjem uden bøger og aviser, og som har svært ved at afkode den danske skole. Den fremstår utydelig for dem, og derfor handler det bl.a. om at udvise større tydelighed omkring f.eks. de krav, der stilles til eleverne,« siger Bertel Haarder.