Tonen skærpes inden aftenens drama i Venstre: Det kan blive dyrt

Forud for aftenens hovedbestyrelsesmøde i Venstre skærper Stephanie Lose (V) tonen og kritiserer endnu engang nedlæggelse af regionerne.

Stephanie Lose (V), der er regionrådsformand i Region Syddanmark og formand for Danske Regioner, ventes at blive en af hovedpersonerne ved aftenens hovedbestyrelsesmøde i Venstre, hvor en mulig nedlæggelse af regionerne vil blive diskuteret. Fold sammen
Læs mere
Foto: Henning Bagger

Et drama ventes at udspille sig i aften på Venstres hovedbestyrelsesmøde, når Lars Løkke Rasmussen vil præsentere dele af planen for en mulig nedlæggelse af landets fem regioner.

I en kronik i Politiken med overskriften »Drop myterne om regionerne« kritiserer Stephanie Lose (V), der er formand for Danske Regioner og regionsrådsformand i Region Syddanmark, i skarpe vendinger den mulige nedlæggelse af regionerne, som kan blive en del af regeringens bebudede sundhedsreform.

Hun har skrevet kronikken i samarbejde med de fire øvrige regionsrådsformænd, Ulla Astman (S), Sophie Hæstorp Andersen (S), Anders Kühnau (S) og Heino Knudsen (S).

Regionsrådsformændene vil gøre op med tre fremherskende myter om regionerne: At der er behov for mere ensartethed, fordi regionerne er for forskellige. At regionerne ikke samarbejder på tværs. Og at en nedlæggelse af regionerne vil spare samfundet penge.

Kronikken bliver bragt inden hovedbestyrelsesmødet på Crowne Plaza på Amager i aften, hvor hovedpunktet vil blive den kommende sundhedsreform. En reform, der har skabt stor debat og ballade internt i Venstre, fordi flere politikere er uenige om nedlæggelsen af regionerne.

Stephanie Lose vil blive en central figur på aftenens møde, hvor hun vil tage regionerne i forsvar. Berlingske har forsøgt at kontakte Venstre-politikeren, men hun ønsker ikke at uddybe pointerne i dagens kronik. I en sms skriver hun, at hun »ikke kan tilføje meget mere til alt det, der allerede er sagt – på nuværende tidspunkt.«

Kronik i Politiken

»Fjerner man regionsrådene, kan man ganske vist spare honoraret til de fem fuldtidspolitikere og de 200 fritidspolitikere. «


Dyrt at nedlægge regioner

Et af hovedargumenterne for at bevare regionerne er, at det vil blive dyrt at nedlægge dem, lyder det i kronikken.

»Fjerner man regionsrådene, kan man ganske vist spare honoraret til de fem fuldtidspolitikere og de 200 fritidspolitikere. Men hvis man erstatter dem med professionelle bestyrelser som f.eks. i Norge, vil de nye bestyrelsesmedlemmer også skulle have et honorar. Og faktum er, at det er 0,06 procent af det samlede årlige regionale budget til sundhedsvæsenet, der går til honorering af politikerne,« står der i kronikken.

Regionsrådsformændene uddyber, at de administrative opgaver, som i dag udføres i regionerne, ikke vil forsvinde med en nedlæggelse af regionerne, mens en strukturreform »i sig selv vil koste penge«. De henviser til, at faglige organisationer, sundhedsøkonomer og patientorganisationer fraråder, at man bruger tid og penge på en reform.

En andet argument i kronikken er, at regionerne allerede samarbejder på tværs, og at de »siden 2007 har formået at nedbringe de regionale forskelle markant blandt andet i forhold til ventetid til planlagt operation og ventetid i psykiatrien.«

Regionsrådsformændene mener, at det kan være sundt for regionerne at kæmpe om at være de bedste, selv om de også samarbejder på tværs. Derudover argumenterer de med, at det ikke kun er i regionerne, men også i statslige institutioner, at serviceniveauet er forskelligt.

Den sidste pointe, som politikerne fremhæver, er, at det ikke nødvendigvis er bedre med ensartethed frem for de forskellige regioner.

»Nogle gange lyder det som om, at regionerne i sig selv skaber de regionale forskelle. Fakta er imidlertid, at der er forskellige vilkår rundt omkring i landet, og at de regionale forskelle er mindsket – og mindre end eller på niveau med, hvad man ser i andre lande – og at forskellighed og konkurrence også er et afsæt for udvikling,« står der i kronikken.