Tørnæs roser højskoleplan

Både undervisningsminister Ulla Tørnæs (V) og Socialdemokraterne tager godt imod en plan om at integrere højskolerne mere i uddannelsessystemet.

Den klassiske og meget danske idé om folkeoplysning i de 81 højskoler landet over bliver nu udfordret af mere jordnære begreber som uddannelse og integration af flygtninge og indvandrere.

Regeringens højskoleudvalg præsenterede i går en plan, der gennem lavere elevtakster, tættere samarbejde med ungdomsuddannelser, kompetencegivende kurser og en målrettet vejledningsindsats for flygtninge og indvandrere vil give de økonomisk trængte højskoler ny relevans og levedygtighed. Ifølge planen skal højskolernes formålsbestemmelse ændres så »folkelig oplysning« erstattes af »livsoplysning, folkelig oplysning og demokratisk dannelse«.

Det støtter undervisningsminister Ulla Tørnæs.

»Jeg kan langt hen ad vejen følge flertallets indstilling og jeg hæfter mig især ved, at højskoleforeningen bakker op om den del af rapportens anbefalinger. Det er et meget vigtigt vink med en vognstang til mig,« sagde undervisningsministeren, der havde mange roser til rapporten, men ikke vil lægge sig fast på en bestemt anbefaling, før der har været en bred offentlig debat.

Et lille mindretal på to ud af 15 medlemmer i udvalget, nemlig de tidligere ministre Britta Schall Holberg (V) og Grethe Rostbøll (K), støtter hverken ændringen af formålsbestemmelsen eller højskolerne mulighed for at tilbyde undervisning efter anden lovgivning.

»Vi mener, at højskolernes hovedproblem er, at højskolernes kernekompetence, den folkelige oplysning og den almene dannelse, i de seneste år har haft ringe prioritet i det politiske ønske om, at de unge så hurtigt som muligt skulle påbegynde en formel kompetencegivende uddannelse,« skriver de to.

Socialdemokraternes ordfører Carsten Hansen er dog indstillet på at tage livtag med dannelsesopfattelsen og gøre højskolerne til en mere konkret hjælp til unge, der endnu ikke har valgt uddannelse.

»Højskolebevægelsen har længe holdt fanen så højt, at det er svært at nå jorden,« siger Carsten Hansen, der også er parat til at lade højskolerne lave flere lukkede kurser og diskutere de udgiftskrævende forslag som en lavere takst for kursisterne.

Ulla Tørnæs vil til næste forår begynde politiske drøftelser om højskolernes fremtid.