Tjekliste redder liv på sygehuse

500 færre vil dø af utilsigtede hændelser i forbindelse med operationer, når alle danske sygehuse nu indfører en tjekliste for at sikre, at alt gøres rigtigt, viser erfaringer fra Hvidovre Hospital.

Hvem er patienten, og hvilket indgreb skal han have udført? Hvor kan der opstå problemer under operationen? Har han fået antibiotika, og har vi styr på servietterne, så der ikke er glemt én inde i patienten?

En tjekliste til »sikker kirurgi« med cirka 20 punkter, som skal krydses af i forbindelse med et indgreb, forventes at kunne forhindre flere hundrede operationsdødsfald på danske sygehuse.

Hvidovre Hospital har afprøvet systemet sammen med to andre sygehuse, og alene her har tjeklisten bidraget til at reducere dødeligheden ved operationer fra 1,5 procent til 1,1 procent – svarende til 50 færre dødsfald om året. Det viser en opgørelse, som Region Hovedstaden præsenterer på »Sundhedsdage« i denne weekend i Øksnehallen i København, skriver Berlingske.

Eksperter vurderer, at tallene udmærket vil kunne overføres til landet som helhed, og at der dermed vil forekomme cirka 500 færre operationsdødsfald herhjemme, når systemet i løbet af i år indføres på alle sygehuse.

»Tjeklisten gør, at man får læger og sygeplejersker til at arbejde sammen som et hold, og at man får adresseret de problemer, der kan være i forbindelse med hver enkelt operation, og som man skal være opmærksom på både før, under og efter indgrebet,« siger direktør Beth Lilja, Dansk Selskab for Patientsikkerhed.

Tjeklisten er udviklet for verdenssundhedsorganisationen WHO af en kirurg i Boston og minder i princippet om det forløb, som besætninger på fly gennemgår. Tjekpunkterne kan bidrage til at reducere dødsfald og komplikationer som følge af utilsigtede hændelser, eksempelvis infektioner.

Systemet bygger oven på en ordning, som danske sygehuse indførte for en del år siden, kaldet de fem trin, som med stor succes har bekæmpet såkaldt forvekslingskirurgi, hvor indgreb enten udføres på det forkerte sted på kroppen eller på den forkerte patient.

De fem trin indebærer blandt andet, at patienten og lægerne flere gange i forløbet – og senest umiddelbart inden operationen – skal bekræfte patientens identitet, hvad han fejler, og hvor på kroppen operationen skal udføres. Desuden skal lægerne med tuschpen markere operationsstedet.

Det nye system har et bredere sigte og har også til formål at reducere de fejl, der kan ske i det videre forløb, når patienten skal videre til opvågningsstuen og senere sengeafdelingen.

Ifølge lægelig direktør på Hvidovre Hospital Torben Mogensen har det krævet en stor indsats fra læger og sygeplejersker at få implementeret systemet, som på nogle punkter er ganske fremmed fra dansk kultur.

For eksempel er det en del af systemet, at de fem-seks nøglepersoner i forbindelse med indgrebet – kirurg, narkoselæge og sygeplejersker – mødes og formelt præsenterer sig for hinanden, hvorefter hver især gennemgår deres rolle i forløbet og opregner, hvilke problemer der eventuelt kan opstå.

»På store operationsgange som på Hvidovre kender kirurger og narkosefolk ikke nødvendigvis hinanden, og det med at præsentere sig selv ligger ikke umiddelbart naturligt for danskere. Men det er meget vigtigt, at man er på bølgelængde og får gennemgået forløbet. Derfor er det nødvendigt, at aktørerne samles,« siger Torben Mogensen.

Tjeklisten sikrer også, at de ordinationer, kirurgen kommer med, rent faktisk også føres ud i livet, når patienten flyttes til opvågningen og videre til en sengeafdeling.

»Samlet betyder det, at der sker færre misforståelser og fejl undervejs,« siger Torben Mogensen.

Systemet er også implementeret på sygehusene i Næstved og Horsens, hvor der er registreret et tilsvarende fald i dødeligheden, og tjeklisten bredes nu ifølge en aftale mellem regeringen og regionerne ud på samtlige hospitaler i Danmark. Forventningen er, at den vil bidrage væsentligt til at nedbringe dødeligheden på sygehusene med samlet 15 procent, som er målet ifølge økonomiaftalen mellem regeringen og regionerne.

I den samlede indsats for at løfte patientsikkerheden er det også målet at reducere antallet af blodforgiftninger og tryksår blandt danske sygehuspatienter.