Tilsyn vil fjerne tilskud fra endnu en friskole - vil ikke støtte »potentielt konkursbo«

Omfattende rod i økonomien på friskolen Al-Salam Skolen i Odense får tilsynet til at varsle en permanent fratagelse af skolens statstilskud.

Al-Salam Skolen i Odense har store økonomiske problemer og risikerer nu at miste sit statstilskud. Fold sammen
Læs mere
Foto: Claus Fisker
Lyt til artiklen

Vil du lytte videre?

Få et Digital Plus-abonnement og lyt videre med det samme.

Skift abonnement

Med Digital Plus kan du lytte til artikler. Du får adgang med det samme.

Den tosprogede friskole Al-Salam Skolen i Odense har omfattende økonomiske problemer og risikerer som den anden friskole i løbet af blot få dage at måtte lukke.

I en såkaldt påtænkt afgørelse fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, som Berlingske har fået aktindsigt i, fremgår det, at tilsynet lægger op til at fratage skolen den årlige støtte fra staten, der i 2016 var på mere end 3,3 mio. kroner.

Skolens økonomi er så ustabil, at det kan medføre en lukning, fremgår det af et brev sendt til skolen i denne uge:

»Det vil være uansvarligt og uforeneligt med styrelsens varetagelse af statens kreditorinteresse, hvis styrelsen under de givne forhold fortsat udbetaler statstilskud til Al-Salam Skolen,« lyder styrelsens konklusion.

Skolen består udelukkende af elever med anden etnisk baggrund end dansk, primært irakisk, og de risikerer at skulle finde en ny skole, hvis skolen inden 14 dage ikke kommer med indsigelser, der kan ændre afgørende på styrelsens vurdering.

»Vi skal varetage statens interesser og sikre, at vi ikke sender penge ud i et potentielt konkursbo. Vores vurdering er, at der er stor fare for, at skolen må indstille sin drift meget hurtigt, og vi har ikke fået dokumentation for, at der er grund til at ændre den vurdering,« siger Susanne Sehestedt Clausen.

Dermed risikerer Al-Salam Skolen på Fyn at måtte dreje nøglen om ligesom den muslimske friskole Nord-Vest Privatskole i København, der i denne uge blev frataget statstilskuddet efter en række afsløringer i Berlingske. Flere andre muslimske skoler er ligeledes i tilsynets søgelyset, bl.a. er Iqra Privatskole sat under skærpet tilsyn efter artikler i Berlingske.

Hvad angår Al-Salam, er skolen sat under alle tænkelige typer af tilsyn fra ministeriets side. I foråret blev Al-Salam Skolen som én ud af ti friskoler sat under såkaldt tematisk tilsyn efter henvendelser fra forældre, elever, kommuner eller andre, som ifølge tilsynet har givet anledning til bekymring.

På baggrund af bl.a. et uanmeldt tilsynsbesøg på skolen den 17. august satte tilsynet skolen under skærpet tilsyn, viser en aktindsigt.

Ifølge myndighederne var der under besøget tvivl om, »hvorvidt skolelederen behersker dansk i skrift og tale«, samt om der blev undervist på dansk i alle skolens fag. Samtidig har den tilsynsførende på skolen ytret, at »eleverne oplevedes som trykkede personer, der makkede ret og undlod at udtale sig,« fremgår det af Berlingskes aktindsigt i sagen.

Når Al-Salam Skolen nu står til at miste sit tilskud, har det dog ikke noget at gøre med hverken danskkundskaber eller undervisningssproget, forklarer Susanne Sehested Clausen fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

»Denne påtænkte afgørelse handler kun om de økonomiske forhold på skolen, men vi fortsætter tilsynet på den del, der handler om forhold om bl.a. skolelederens danskkundskaber, samt at eleverne har følt sig trykkede,« siger hun.

Al-Salam Skolen har været under skærpet økonomisk tilsyn siden december 2016, og i ledelsen regner man med et underskud på ca. én mio. kroner i 2017, fremgår det af tilsynets brev til skolen. Derfor har skolen sendt dokumentation for 28 donationer for at vise tilsynet, at skolen alligevel har økonomi til at holde konkursen fra døren resten af året. Men 19 af dokumenterne er dateret efter fremsendelse til styrelsen, selv om donationerne står anført som modtaget. Desuden har skolens ledelse fremsendt 40 »gældsbreve« uden at angive, om beløbene er udbetalt til skolen, eller om skolen regner med, at de bliver udbetalt.

På den baggrund har tilsynet meddelt skolen, at der er »uklarhed om indholdet og beskaffenheden af de fremsendte donationsdokumenter og de benævnte gældsbreve«.

Ifølge formand for bestyrelsen på Al-Salam Skolen, Zahra Al-Mashahadi, forsøger skolen at »rydde op og ændre på de ting, den tidligere bestyrelse ikke tog ansvar for«.

Hun henviser til, at hele bestyrelsen på Al-Salam Skolen blev skiftet ud i forsommeren.

»Det er rigtigt, at økonomien er dårlig, men vi gør vores bedste og arbejder på at få yderligere donationer for at sikre, at vi kan fortsætte som skole. Før havde vi en hel bestyrelse, der ikke talte dansk. Det kan hele bestyrelsen i dag,« siger hun.

Hvad angår tilsynets bemærkning om skolelederens danskkundskaber, siger bestyrelsesformanden:

»Han har lidt accent, men han kan godt tale dansk.«

Zahra Al-Mashahadi understreger, at Al-Salam Skolen ikke er »en muslimsk skole«.

»Det er en dansk skole. Vi har arabisk som modersmål, men vi lærer ikke børnene om islam. Det er for, at de også kan lære deres eget sprog. Vi er ikke en arabisk skole, sådan som folk tror. Alle er velkomne her, børn fra forskellig baggrund. Vi har arabisk-timer, men det behøver alle ikke at have. Vi har også i fremtiden tænkt os at have andre sprog, hvis alt går godt med skolen,« siger hun.

I Al-Salam Skolens regnskab fra 2016 fremgår det, at skolen har været udsat for et fald i elevtallet fra 97 elever i 2012 til 57 elever i 2016. Sidste år havde skolen et underskud på 600.000 kroner.