Tilsyn skal vurdere borgmesters habilitet

Var Egedals borgmester Svend Kjærgaard Jensen inhabil, da han stemte en 36 meter høj mobilmast væk fra sin egen nabogrund? Tilsynsmyndighed skal vurdere, om beslutningen var lovlig.

Tilsynsmyndigheden for kommunerne i hovedstadsregionen har af egen drift rejst sagen om Egedals borgmester Svend Kjærgaard Jensen, der i byrådet leverede den afgørende stemme for, at en 36 meter høj mobilmast ikke bliver opført på en grund over for borgmesterens eget hus.

Dermed kan borgerne i Egedal Kommune se frem til at få svar på, om deres borgmester fra Egedal-listen var inhabil og plejede personlige interesser, da han sammen med et snævert flertal i byrådet vedtog, at det i stedet skal være beboerne ved et bytorv i centrum, der skal have panoramaudsigt til den høje gittermast.

Ifølge kontorchef i Statsforvaltningen Hovedstaden, Lone Birgitte Christensen, har tilsynskontoret på baggrund af massiv medieomtale bedt Egedal Kommune om at aflevere en skriftlig redegørelse hurtigst muligt og senest 11. august.

»Det er vores pligt at gå ind i en sag, hvis en kommune ud fra de oplysninger, vi har muligvis har truffet en ulovlig beslutning. Jeg kan ikke på forhånd afgøre, hvordan den her sag vil lande. Men hvis vi på baggrund af en juridisk vurdering finder, at der foreligger inhabilitet, vil der være tale om en ugyldig beslutning,« siger Lone Birgitte Christensen.

Svend Kjærgaard Jensen afviser, at personlige interesser er årsag til, at masten på trods af anbefaling fra TDC alligevel ikke skal rejses på hans nabogrund. Og han synes, det er helt i orden, at tilsynsmyndigheden går ind i sagen.

»Når så mange har sat spørgsmålstegn ved min habilitet, og der er opstået mistro omkring min person, er det vigtigt at få afgjort, om jeg har været inhabil eller ej, og om jeg kan være med i den videre sagsbehandling,« siger Svend Kjærgaard Jensen.

Det er Svend Kjærgaard Jensens klare opfattelse, at kommunen vil sætte al videre sagsbehandling i mastesagen i bero, indtil der foreligger en afgørelse om hans habilitet.

I modsat fald har Statsforvaltningen mandat til at skride ind og forhindre, at mobilmasten bliver sat op på bytorvet, mens juristerne gransker sagen.