Tilladelse til nedrivning af Jagtvej 69 udsat

Københavns Miljø og Teknikudvalg ønsker sagen om Ungdomshusets nedrivning udsat. Beslutningen udløser gensidige beskyldninger om mangel på politisk lederskab mellem V og S.

Ungdomshuset giver fortsat anledning til skærmydsler på Københavns Rådhus.

Efter at både Socialdemokraterne og de Radikale tirsdag meldte ud, at de agtede at tillade en nedrivning af Jagtvejen 69, valgte begge partier i går brat at gå mod deres egen beslutning.

På et møde i Teknik- og Miljøudvalget i aftes valgte begge partier nemlig at udsætte sagen om en nedrivning af Jagtvej 69.

Selvom Teknik- og Miljøforvaltningen tidligere har erklæret, at huset ikke rummer noget specielt bevaringsværdigt, valgte Socialdemokraterne sammen med de Radikale, SF og Enhedslisten at udsætte sagen.

Nærmere bestemt drejer det sig om, at flertallet i udvalget ønsker »et notat fra forvaltningen med en redegørelse for praksis vedrørende vurdering af bygningers bevaringsværdighed for så vidt angår den kulturhistoriske værdi«, inden udvalget viderebehandler sagen.

Notatet ventes klar til udvalgets næste møde den 24. januar.

Langer ud efter Ritt B.
Beslutningen fik i går Venstres leder i København, kulturborgmester Martin Geertsen, til at lange kraftigt ud efter den socialdemokratiske overborgmester Ritt Bjerregaard.

»Jeg må sige, at Ritt Bjerregaard og Socialdemokraterne på Københavns Rådhus efterlader et indtryk af fuldkommen mangel på overblik over situationen. Der er et udtrykt mangel på lederskab i København i øjeblikket,« sagde Martin Geertsen i en pressemeddelelse, hvori han også beskyldte Ritt Bjerregaard for at blive kørt rundt i manegen af uretmæssige brugere af Jagtvej 69 og den politiske venstrefløj.

Mens det ikke i aftes var muligt at få en kommentar fra Overborgmesteren til Geertsens kritik, havde de Radikales »ungdomshus-ordfører« Manu Sareen følgende ord til Berlingske Tidende:

»Det manglende lederskab er mere påfaldende hos Martin Geertsen, idet han slet ikke har gidet at forholde sig til problematikken og ikke har været interesseret i at være med til at føre København smertefrit gennem en krise, der angår os alle.«