Tilbageslag for den politiske ligestilling

Kvinder er tordnet ind på de videregående uddannelser de sidste 10 år og har næsten lige så høj beskæftigelsesprocent som mænd, men det afspejler sig ikke i kvindernes politiske magt.