Til kamp mod børnesex-misbruget

I indsatsen mod den voksende udbredelse af børneporno og seksuelt misbrug af mindreårige må myndigheder og organisationer arbejde sammen globalt.

Et stærkt internationalt samarbejde og en bred offentlig opmærksomhed. Det er, hvad der skal til, hvis fælden skal klappe om den stigende industri af børneporno og børnesex-misbrug på internettet, lyder det samstemmende fra en lang række myndigheder.

Utallige aktioner udført samtidig i flere lande og ofte koordineret via Europol og Interpol har flere gange høstet succes og ført til anholdelser, beslaglæggelser og optrævlinger af pædofili- eller børnepornoringe med flere forskellige nationaliteter indblandet.

Hos Rigspolitiets Nationale IT-Efterforskningscenter (NITEC) er erfaringen netop, at denne form for kriminalitet rækker vidt ud over de nationale grænser. Af politiets registrerede internetsider med børnepornografisk indhold har kun en lille del nemlig til huse i Danmark.

»Vi har set, at siderne ofte har været hostede i de tidligere østeuropæiske lande, i det gamle USSR, men selvfølgelig også i Asien og Sydamerika. Det er så her, vi forsøger at arbejde via de internationale samarbejder. Vores samarbejde med de nye EU-lande, også i konkrete efterforskninger, er blevet væsentligt bedre, efter de er kommet med i Europol,« forklarer politikommissær Søren Thomassen, der leder NITEC.

Aggressiv kampagne
Det amerikanske Immigration and Customs Enforcement (ICE) har nu i fire år kørt en aggressiv indsats mod børnesex-misbrugere kaldet operation »Predator«, der indtil videre har resulteret i mere end 10.000 anholdelser.

ICE har samarbejdspartnere i 39 lande, oplyser officer Pat Reilly fra ICEs Public Affairs-afdeling, der vurderer, at ordensmagten står utrolig stærkt, blandt andet takket være det omfattende samarbejde.

»Med det internationale samarbejde kan vi mønstre en virtuel global taskforce, og vores folk arbejder med det døgnet rundt, så hvis de pædofile finder nye metoder til at skjule deres identitet, så er vi foran dem. Og vi får mange tips fra civile, for jorden rundt er folk enige om, at børn skal reddes,« forklarer Pat Reilly.

Også Søren Thomassen fra NITEC oplever en øget bevågenhed i befolkningen.

»Det her er en kriminalitetsform, der kan bringe følelserne i kog, og det er meget inde i folks optik at reagere, hvis de falder over noget, der bare ligner børneporno,« forklarer Søren Thomassen.

Han tilføjer, at politiet desuden intensiverer samarbejdet med eksterne partnere som eksempelvis internet- og teleudbydere. Informationerne bruges eksempelvis til at opdatere et såkaldt netfilter, der blokerer sider med ulovligt indhold, så almindelige forbrugere ikke støder på det online. Hele 2.100 gange i døgnet forsøger danske internetbrugere at komme ind på de blokerede børnepornografiske sider, oplyser han.

Almindelige internetsider, som gængse brugere kender dem, er dog ikke længere de pædofiles foretrukne kanal.

»Tidligere lå børneporno ude på det almindelige www-internet, men her er det forholdsvis svært at finde materialet i dag. Nu skal man vide, i hvilke fora, nyhedsgrupper og fildelingsgrupper man skal lede. De kriminelle benytter sig af alle de nye tekniske muligheder,« forklarer Søren Thomassen fra NITEC.

International kampagne
Fra myndighederne lyder det da også samstemmende, at det er nødvendigt konstant at være opdateret på den nyeste teknologi men en endnu større udfordring i den globale kamp mod børnesex-misbruget er den manglende harmonisering fra land til land. Ifølge lederen af Europol, Max-Peter Ratzel, er den nationale lovgivning på området ikke ens i alle lande.

»Inden for EU-landene varierer offer-aldersgrænsen fra 14 år til 18 år. Desuden er det i nogle lande kun distribution og ikke besiddelse af materiale, der er ulovligt,« siger han.

Hos Interpol understreger specialofficer Michael Moran, at ikke alle lande i verden er nået til samme erkendelsesniveau som eksempelvis de vestlige lande, når det kommer til børnesex-misbrug.

»Der mangler en mere udbredt opmærksomhed på problemet. Det er nødvendigt med lovgivning og operationel kapacitet på området, og det er et problem, at der i nogle lande ikke eksisterer lovgivning. Men før lovgivning er det nødvendigt med en bevidsthed om problemet og en forståelse af, at denne form for kriminalitet overhovedet eksisterer,« forklarer Michael Moran.

For nylig deltog han eksempelvis i en politikonference i Jordan, hvor også det danske Red Barnet deltog, for at træne det nationale politi i håndtering af børneporno- og børnemisbrugssager.