Ti officerer bærer Prinsen ind i kirken: Se ruten for prins Henriks sidste rejse

Kongehuset forventer, at det fredag aften vil tage et kvarter for Prinsens båre og følge at nå fra Amalienborg til Christiansborg Slotskirke, hvor ti officerer fra Livgarden vil bære den ind.

Foto: Mads Claus Rasmussen

Når klokken fredag slår 18, vil prins Henriks kiste atter forlade Christian IX’s Palæ på Amalienborg for at blive kørt til Christiansborg Slotskirke.

Hoffet oplyser, at turen gennem byen forventes at tage et kvarter med ankomst til kirken kl. 18.15. Ruten i forbindelse med overførslen, som løber ad Amaliegade mod Sankt Annæ Plads, kan ses på kortet nedenfor.

»Prins Henriks båre køres i rustvogn efterfulgt af den kongelige familie i biler fra Christian IX’s Palæ, Amalienborg, til Christiansborg Slotskirke,« oplyser Kongehuset i en pressemeddelelse.

Prins Henriks båre bliver mødt af et æreskompagni med fane fra Jydske Dragonregiment ved Christiansborg Slotskirke.

Herefter vil båren bæres ind af ti officerer fra Den Kongelige Livgarde, og inde i kirken vil Københavns Drengekor synge.

I Slotskirken vil der foregå en privat ceremoni, som omfatter lidt flere familiemedlemmer end den nærmeste kongelige familie, heriblandt medlemmer af den franske familie.

Se ruten her:

Prinsen skal bisættes i Christiansborg Slotskirke tirsdag den 20. januar.

Alle dagene frem til tirsdag vil der fra kl. 9-17 være fremlagt kondolencelister i porten i Det Gule Palæ, Amaliegade 18, København.

Frem til tirsdag vil Prinsen i slotskirken ligge på castrum doloris – smertens leje – hvor hans lukkede kiste står til skue. Senest lå Frederik den 9. i 1972 og dronning Ingrid i 2000 på castrum doloris.

Der vil i den forbindelse være adgang for offentligheden lørdag kl. 15-19, mens den kongelige familie besøger castrum doloris kl. 10-12.

Søndag er der offentlig adgang fra kl. 12-19 og mandag kl. 15-19. Her vil offentligheden være velkommen, oplyser Kongehuset, som siger, at det ikke vil være tilladt at tage fotografier.

I Danmark er det en gammel tradition, at officerer står vagt ved castrum doloris.

Officerer fra forskellige grene af forsvaret - hæren, søværnet, flyvevåbnet og Hjemmeværnet - vil på skift stå æresvagt omkring prins Henriks båre.

Hvert vagthold vil bestå af otte officerer, hvor én vil være chef med rang af oberst eller kommandør samt én næstkommanderende med rang af oberstløjtnant eller kommandørkaptajn, skriver Kongehuset.

Derudover vil der være to majorer eller orlogskaptajner, to kaptajner eller kaptajnløjtnanter og to premierløjtnanter.

Selve bisættelsen finder sted på tirsdag kl. 11. Kun de nærmeste deltager, og ceremonien foreståes af tidligere biskop og tidligere kongelig konfessionarius, Erik Norman Svendsen.

Efter kremering spredes den ene halvdel af Prinsens aske senere ud over de danske farvande, mens den anden halvdel bliver nedsat i den private, kongelige slotshave på Fredensborg Slot.

Hvornår er ikke fastlagt, akkurat som der ikke kommer til at være offentlig adgang til urnestedet.

Søndag vil der igen være castrum doloris, hvor offentligheden er velkommen. Kongehuset fortæller, at der mandag vil være en begivenhed for særligt indbudte gæster, som de vil melde mere ud om fredag.