Thomas Larsen: Skatteplan rykker nærmere

ANALYSE Fogh og Bendtsen har meget at tale om, og herunder ikke mindst hvilke konsekvenser et lynvalg vil få for den kommende politiske sæson.

Når Anders Fogh Rasmussen (V) og Bendt Bendtsen (K) i dag sætter sig sammen for at gøre status over dansk politik og lægge strategi, gør de det i bevidsthed om, at VK-regeringen har vinden i ryggen.

De kan iagttage, at Socialdemokraterne kritiseres i egne rækker for at være usynlige, de kan se, at Liste A som helhed er langt fra kampformen, og de kan glæde sig over, at regeringen næppe kommer til at stå over for en helstøbt opposition.

De kan også sætte sig sammen i vished om, at den giftige debat om skattelettelser, som gang på gang har skabt problemer mellem Venstre og de Konservative, ikke længere ser helt så farlig ud.

Efter sommeren er fronterne mellem de to regeringspartier ikke så fastlåste, og det er ikke urealistisk, at Fogh og Bendtsen kan komme til at strikke en plan sammen. Det kræver imidlertid, at vigtige forudsætninger kommer på plads.

DET VIGTIGSTE ER, at regeringens stort anlagte kvalitetsreform af den offentlige sektor gennemføres med et bredt flertal. Dermed vil regeringen kunne fuldføre den række af initiativer, som skal styrke kvaliteten i den offentlige sektor, og som blev indledt med forsommerens store økonomiaftale med landets kommuner og regioner og dernæst blev fulgt op af en generøs aftale med store dele af fagbevægelsen.

Nu forestår så kvalitetsreformen, der bl.a. har et løft af sygehusvæsenet som omdrejningspunkt. Hvis en aftale om reformen kommer på plads med opbakning fra støttepartiet Dansk Folkeparti, Ny Alliance og de Radikale og måske Socialdemokraterne vil regeringen kunne gøre det klart, at den har brugt store ressourcer på at løfte den offentlige sektor, og det vil blive uhyre svært for Helle Thorning-Schmidt (S) at stå i spidsen for en kampagne om, at regeringen udsulter det offentlige.

MED KVALITETSREFORMEN PÅ PLADS kan det næste store tema i regeringens drejebog handle om en skatteplan med det argument, at lettelser af skatten på arbejde vil føre til flere hænder i det offentlige og det private erhvervsliv, hvor der mange steder er skrigende mangel på arbejdskraft.

Argumentet om, at skattelettelser kan gøre det mere attraktivt at arbejde, og at flere på overførselsindkomst får større incitament til at tage et job, vil kunne føres slagkraftigt frem for vælgerne, ligesom regeringen vil kunne sige til lavt lønnede medarbejdere på f.eks. landets plejehjem, at de vil få mere ud af at gå på arbejde.

Med kvalitetsreformen i hus vil det blive sværere for Thorning at stille danskerne over for et valg mellem velfærd eller skattelettelser. Hvis kommende skattelettelser rettes mod bunden af skatteskalaen, vil hun få en endnu sværere sag. Og endelig risikerer hun at blive isoleret politisk, hvis regeringen kan designe en skatteplan med både Dansk Folkeparti, Ny Alliance og de Radikale.

V og K har i løbet af sommeren noteret sig, at Ny Alliance og de Radikale er kommet med åbne og imødekommende meldinger i skattedebatten og gerne vil forhandle med regeringen, og samtidig har de Konservative især understreget af justitsminister Lene Espersen sagt, at det ikke længere er et afgørende krav, at en skattereform målrettes mod topskatten.

Med andre ord: En alliance om skattelettelser mellem VK-regeringen, DF, R og Ny Alliance begynder at kunne skimtes i horisonten.

Det er imidlertid vitalt for processen, at kvalitetsreformen gennemføres med et bredt flertal og kommer på plads uden at skattelettelser blandes ind i debatten undervejs for navnlig Venstres top ønsker ikke at give Thorning mulighed for at turnere rundt med synspunktet om, at hver eneste krone skal bruges på velfærd.

DERUDOVER ER DET AFGØRENDE for Venstre, at skattelettelser ikke fører til økonomisk overophedning, og derfor følger man meget nøje konjunkturudviklingen. Det optimale set med Venstres øjne vil være, at skattelettelser præcis som det skete med forårspakken i 2004 kan bruges til at give et ekstra skub til en sløv økonomi.

Fogh og Bendtsen har meget at tale om, og herunder ikke mindst hvilke konsekvenser et lynvalg vil få for den kommende politiske sæson.