Thomas Larsen: Livsfarlig skattestrid mellem V og K

Det giftige skatteslagsmål, som Fogh inderligt havde håbet at undgå, er en realitet. Og regeringschefen er langtfra uden skyld i, at opgøret er i gang.

Hvis ikke Anders Fogh Rasmussen og Bendt Bendtsen hurtigt stopper det nye skatteopgør mellem V og K, risikerer de at ruinere det omhyggeligt tilrettelagte forløb, som ellers har bragt oppositionen i defensiven og givet regeringen et solidt udgangspunkt for et valg.

Når Helle Thorning-Schmidt onsdag og torsdag holder sommergruppemøde i Holstebro og fremægger sin længe ventede plan for, hvordan Liste A vil styrke den offentlige sektor, har hun pludselig fået grund til optimisme.

En ny meningsmåling i Gallup dokumenterer ganske vist, at Socialdemokraterne kun har løftet sig marginalt i forhold til det katastrofale valgnederlag i 2001, men S-formanden ved, at skatteslagsmålet mellem V og K kan udvikle sig livsfarligt for regeringen.

Kun ét døgn nåede statsminister Foghs skatteplan at overleve, inden Bendt Bendtsen gik i medierne med budskabet om, at planen ikke er forhandlet færdig, og at skattelettelser også skal komme danskere med høje indkomster til gode.

Dermed er det giftige skatteslagsmål, som Fogh inderligt havde håbet at undgå, en realitet. Og regeringschefen er langt fra uden skyld i, at opgøret er i gang.

De Konservative er forbitrede over, at Fogh brugte sit ellers succesfulde sommertræf til at lancere store udspil, uden at regeringspartneren følte sig taget tilstrækkeligt med på råd.

Tværtimod fremhæver konservative kilder, at udspillet til regeringens stort anlagte kvalitetsreform er ved at blive pudset af, og derfor var man forundret i K-lejren, da Fogh annoncerede en investeringsplan i milliardklassen bl.a. for at kunne opføre nye hospitaler og renovere nedslidte skoler eller utidssvarende plejehjem.

Den forundring er dog for intet at regne mod den vrede, som statsministerens udmelding om skattelettelser har udløst. Den konservative ledelse er af den klare opfattelse, at planen i den grad er til forhandling på lukkede møder mellem Fogh og Bendtsen. Derfor opfatter K-ledelsen det som urimeligt, når Fogh på et Venstre-møde egenhændigt definerer, hvordan en skatteplan skal designes.

Ifølge statsministeren må skattelettelser ikke føre til overophedning af økonomien, skattestoppet skal fortsat være en hjørnesten i regeringens økonomiske politik, og endelig skal lettelserne især rettes mod de lavere indkomster, så det bliver mere fordelagtigt at arbejde i stedet for at være på overførselsindkomst.

Det prekære problem for Fogh er, at Bendtsen ikke vil skrive under på den plan. De Konservative kræver, at lettelserne også skal omfatte højtlønnede grupper for at få den optimale effekt i forhold til at øge arbejdsudbuddet.

I Venstre har Bendtsens angreb omvendt udløst dyb irritation. I V-lejren føler man, at man har strakt sig meget langt for at imødekomme de Konservative, og man mener derfor, at de Konservative er ved at forvandle en åbenbar sejr for nu er der faktisk udsigt til skattelettelser til et dundrende nederlag.

Fogh har ellers længe ment, at et af Thorning-Schmidts få vellykkede angreb på regeringen har taget udgangspunkt i det simple budskab, at S vil investere hver eneste krone i velfærd og ikke bruge så meget som en øre på skattelettelser.

Fogh har af samme grund længe været afvisende for overhovedet at åbne for en debat om skattelettelser. I den seneste tid har han imidlertid vurderet, at kravet om skattelettelser er så afgørende for de Konservative, at han måtte komme regeringspartneren i møde. Derudover har han håbet, at han over for de svækkede socialdemokrater vil kunne få skattelettelser til at indgå i debatten om, hvordan vi skal sikre nok hænder og hoveder i den offentlige og private sektor. Endelig har han øjnet mulighed for at komme i dialog med Ny Alliance og de Radikale, der også ser skattelettelser som et redskab til at øge arbejdsudbuddet.

Fogh har dog gjort det klart, at lettelser skal komme oven i betydelige og dyre satsninger på at hæve kvaliteten i det. Det har til gengæld fået fremtrædende økonomer til at advare om, at det bliver meget svært at fastholde en ansvarlig økonomisk kurs med milliardinvesteringer i det offentlige og skattelettelser på samme tid.

Tilbage står, at Foghs strategi kuldsejler, hvis regeringen end ikke kan præstere en fælles linje. I forvejen er mange vælgere skeptiske over for skattelettelser. De giver Thorning ret i, at pengene skal sendes direkte til det offentlige, og de vil nu kunne få større sympati for det katalog af borger- og velfærdsrettigheder, som S-formanden vil fremlægge i Holstebro.