Tesfaye kigger på administrativt at fjerne statsborgerskab fra fire konkrete personer

Ministeren er ved at undersøge, om fire personer administrativt kan få inddraget deres danske statsborgerskab. Det viser en aktindsigt.

   Fold sammen
Læs mere
Foto: Mads Claus Rasmussen

Udlændingeminister Mattias Tesfaye (S) er ved at undersøge muligheden for administrativt at fjerne statsborgerskab i fire konkrete sager.

Det fremgår af en aktindsigt, som Berlingske har fået.

Berlingske har bedt om aktindsigt i sager, hvor loven om administrativt at fratage statsborgerskab er taget i brug.

I den forbindelse har ministeriet identificieret og gennemgået fire sager, som »må anses for omfattet af din anmodning om aktindsigt«.

»Udlændinge- og Integrationsministeret kan oplyse, at de nævnte sager er verserende, og at der således ikke er truffet afgørelse i sagerne«.

Fra talerstolen har Mattias Tesfaye netop bekræftet, at ministeriet er ved at undesøge fire sager.

»Vi er som regering optaget af, at dem, som ikke vil os det godt, ikke kan gøre os ondt,« sagde han og understregede, at bl.a. syrienkrigere derfor administrativt skal kunne fratages deres danske statsborgerskab, hvis vedkommende har dobbelt statsborgerskab, som et flertal i Folketinget har besluttet.

»Jeg kan oplyse, at der i mit ministerie nu, vercerer fire sager om administrativt fratagelse af statsborgerskab,« lød fra ministeren på talerstolen.

Han understreger, at ingen af sagerne er færdigbehandlede endnu, og at statsborgerskabet således endnu ikke er frataget de pågældende personer.

Sagerne skal være tilstrækkeligt oplyst, og de pågældende skal have mulighed for at kommentere de oplysninger, som ministeriet er i besiddelse af, og at de selv kan komme med relevante oplysninger, inden der træffes en endelig afgørelse.

Regeringen fremlagde sit lovforslag i midten af oktober på baggrund af situationen i det nordlige Syrien, hvor store grupper af IS-fanger og -sympatisører er flygtet fra nogle af de fængsler og lejre, de indtil nu har siddet i.

Lovforslaget skulle af samme grund højst usædvanligt hastebehandles, og de sædvanlige fire ugers høringsfrist blev reduceret til én uge.

Forslaget er blevet kritiseret af flere eksperter, der mener, at det kan være på kant med menneskerettighederne. Det skyldes blandt andet, at statsborgerskabet kan fratages administrativt af udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye, og at domstolsprøvelse ikke er et krav.

Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) siger til Berlingske, at han ikke kan fortælle, hvilke sager der er tale om, og hvor de pågældende personer opholder sig, så længe sagerne ikke er endelig afgjort.