Terrorsag uden terrorister

Radio- og TV-nævnet undrer sig over, at Rigsadvokaten vil lukke ROJ TV, fordi TV-stationen laver propaganda for terrorgruppen PKK. Det er ifølge loven nævnets opgave at afgøre den slags.

Redaktør for den dansk-tyrkiske avis Haber, Sadi Tekelioglu, vurderer, at den kommende retssag mod ROJ TV vil blive fulgt ganske nøje i Tyrkiet. Fold sammen
Læs mere

I terrorsagen mod ROJ TV kræver Rigsadvokaten, at domstolen inddrager den kurdiske TV-stations danske registreringstilladelse. Kravet vækker undren i Radio- & TV-nævnet, som ellers har bemyndigelsen til at udstede og inddrage en registreringstilladelse. Her finder man det naturligt, at anklagemyndigheden havde givet sit bevismateriale til nævnet frem for at gå til domstolene.

»Der er to spor. Det ene er pengesporet: Er ROJ finansieret af terrorpenge fra PKK? Det spor ligger uden for vores kompetence. Det andet spor er, om ROJ TV i sine udsendelser opfordrer til had, f.eks. gennem støtte til terror? Det må de ikke i henhold til radio- og TV-loven, og det spor er vores direkte kompetence,« siger Radio- & TV-nævnets formand, Christian Scherfig.

Anklagemyndigheden vil bevise, at ROJ TV i strid med straffeloven bedriver propaganda for den kurdiske gruppe PKK, der er på EUs terrorliste. Radio- & TV-nævnet har dog allerede tre gange afvist, at ROJ TV i sine udsendelser opfordrer til had og terror. I 2005, 2007 og 2008.

»Vores konklusion har været, at ROJ TV bedriver saglig nyhedsformidling, hvor begge parter i den tyrkisk-kurdiske konflikt høres, og det sker uden tilskyndelser til had. Akkurat magen til den saglige nyhedsformidling, som vi ser fra DR eller TV2,« siger Christian Scherfig.

Han afventer en nærmere forklaring fra Rigsadvokaten, som han formoder har set udsendelser med et fundamentalt anderledes indhold end i de udsendelser, som nævnet hidtil har set.

»Et kuriosum«

Ifølge en ekspert i medieret er der ikke tale om, at anklagemyndigheden har forbigået nævnet: »At anklagemyndigheden rejser sagen, og ikke Radio- & TV-nævnet, skyldes, at der er tale om en mulig overtrædelse af straffeloven. Propaganda for terrorvirksomhed er ikke strafbart efter radio- og TV-loven. Det spørgsmål har Radio- & TV-nævnet derfor ikke muskelkraft nok til at tage sig af,« siger lektor i medieret Søren Sandfeld Jakobsen fra Copenhagen Business School, CBS.

Professor i strafferet ved Københavns Universitet, Jørn Vestergaard kalder det »helt efter bogen«, at der rejses tiltale mod ROJ TV og dets moderselskab Mesopotamia Broadcast med krav om bødestraf, hvilket der blev skabt hjemmel til i den første antiterrorpakke.

»Med en straffedom kan man jo også frakende rettigheder og foretage konfiskation. I forhold til Radio- og TV-nævnet er tanken vel, at selve tiltalerejsningen skal få nævnet til at tage sagen op på ny, og i den forbindelse kan anklagemyndigheden jo oversende materiale af relevans for nævnets afgørelse,« siger Jørn Vestergaard.

Han vurderer, at anklagemyndigheden har droppet at tiltale personer, fordi det »kniber« med beviser. Søren Sandfeld Jakobsen (CBS) er enig, selv om han kalder det et »kuriosum«, at vi nu får en terrorsag uden personer tiltalt for terrorisme.