Terrorfremmende TV-station frakendt sendetilladelse i Danmark

ARKIVFOTO. Højesteret har stadfæstet landsrettens dom over ROJ TV, og dermed får TV-stationen endeligt frataget sendetilladelsen i Danmark. Fold sammen
Læs mere
Foto: Bax Lindhardt

Den kurdiske TV-station ROJ TV får ikke mulighed for igen at sende TV i Danmark. Det har Højesteret slået fast torsdag.

Dermed stadfæster den højeste retsinstans Østre Landsrets afgørelse, som lukkede for TV-stationens signal, efter den var blevet fundet skyldig i at fremme terrorvirksomhed ved at agere talerør for organisationen PKK, der står på EUs terrorliste.

Fem højesteretsdommere stemte for at følge landsrettens dom, mens to mente, at ROJ TV skulle have lov til at sende igen.

Flertallet begrundede blandt andet afgørelsen med, at ROJ TVs journalistik ikke har været uafhængig og upartisk, og at propagandaen ikke har kunnet dækkes ind under den europæiske menneskerettighedskonventions beskyttelse af ytringsfrihed.

Højesteret tog sagen op, selv om Rigsadvokaten havde bedt om, at sagen blev afvist, da ROJ TVs moderselskab, Mesopotamia Broadcast A/S, var gået konkurs. Men Højesteret mente, at ROJ TV fortsat havde ret til at få prøvet landsrettens afgørelse.

TV-stationen blev sammen med moderstationen både i Københavns Byret og i landsretten dømt skyldige i at overtræde straffelovens bestemmelse om terrorisme som talerør for PKK.

Det betød, at stationerne blev pålagt at betale en bøde på ti millioner kroner. En så stor omkostning, at TV-stationerne måtte dreje nøglen om.