Terrorforsker: Al-Qaeda styrket

Den internationalt anerkendte terrorekspert Magnus Ranstorp forstår ikke, at Danmark og andre lande hænges ud, men er enig i amerikansk rapport om, at terrornetværket al-Qaeda er kommet til kræfter i Pakistan.

Den halve million rejsende af pakistansk oprindelse, der hvert år rejser frem og tilbage mellem Storbritannien og Pakistan, udgør på europæisk plan den største risiko for, at potentielle terrorister slipper ind i Europa, og altså hverken trafikken til Danmark, Tyskland eller Holland.

»Jeg er ikke enig, når rapporten peger på Danmark som et transitland,« siger den internationalt anerkendte terrorforsker Magnus Ranstorp, der pt. er tilknyttet Sveriges Forsvarshøjskole, om den seneste amerikanske efterretningsrapport.

»Det er ingenting i forhold til bevægelserne mellem Storbritannien og Pakistan hvor mellem 500.000-600.000 hvert år rejser frem og tilbage,« siger Magnus Ranstorp.

Hvor stort et samarbejde eller samkøring af registre, der finder sted mellem Danmark og Pakistan, vides ikke, ud over at Politiets Efterretningstjeneste holder øje med de dansk-pakistanske forbindelser:

»Men Storbritannien og Pakistan samarbejder om, hvem der rejser frem og tilbage, så der er adskillige filtre imellem dem,« siger Magnus Ranstorp og minder samtidig om, hvor stor en opgave det er at finde frem til mistænkelige personer blandt så mange legale rejsende.

Vejen frem er efter hans opfattelse ikke flere rejserestriktioner: »Men overvågning af de, der kommer ind,« siger han.

Trusler fra Pakistan
Terrorforskeren er på bundlinjen enig i rapportens konklusion, at terrornetværket al-Qaeda i dag står stærkere end i mange år, og at de største trusler kommer fra »de tentakler der udgår fra Pakistan«, som han udtrykker det.

»Man skal huske, at al-Qaeda benævner Storbritannien som det næstbedste mål efter USA, men også, at USA anser Europa som et sikkerhedsproblem, når det gælder koblinger til Pakistan, Somalia og andre lande. De betragter Europa som et springbræt for terrorister til at komme ind i USA, og derfor er de voldsomt interesseret i, hvad der sker her,« siger Ranstorp.

Når det gælder vurderingen af, at al-Qaeda sandsynligvis har genvundet sin styrke efter omgrupperinger i grænseegnene mellem Pakistan og Afghanistan, mener Magnus Ranstorp, at der også ligger en god portion psykologisk krigsførelse bag.

»Al-Qaedas hemmelige distributionsselskab sendte sidste år 58 videoer på gaden med opflammende taler fra topfolkene. Der har været en markant offensiv i distribueringen og i signaleringen af, at sikkerhedsmiljøerne i Pakistan og Afghanistan er blevet dårligere, men bedre for al-Qaeda og Talebanerne,« siger Magnus Ranstorp.

Kapacitet til angreb
Samtidig er trusselsbilledet i Europa er blevet yderligere kompliceret. Ud over terrortruslen fra områder som Afghanistan, Pakistan og Algeriet er nu også Irak og Somalia kommet med på kortet, oplyser Magnus Ranstorp.

Hvordan vurderer du sammenfattende rapportens konklusion om al-Qaedas øgede styrke til at angribe Vesten?

»Jeg mener, at Irak-krigen har trukket mange ressourcer fra indsatsen i Afghanistan og Pakistan. Imens har disse grupperinger kunnet rekruttere og omorganisere sig. Jeg tror, at de har større kapacitet til at kunne angribe og det gælder frem for alt Storbritannien og USA.«