TDC-omsætning steg svagt

TDC øger omsætningen svagt i andet kvartal, og indtjeningen går også frem takket være flere mobil- og internetkunder.

Telekoncernen TDC øgede omsætningen i årets andet kvartal beskedent med 3,3 procent, når man fraregner effekten af tilkøb og frasalg. Totalt set steg omsætningen 2,5 procent til 10,0 milliarder kroner. Målt på 1. halvår er der tale om en stort set uændret omsætning på 19,7 milliarder kroner, fremgår det af selskabets halvårstal.

Indtjeningen af den primære drift før afskrivninger steg med 2,6 procent i kvartalet til 3,1 milliarder kroner. Korrigeret for tilkøb og frasalg er væksten på 1,6 procent, primært som følge af en større kundebase inden for mobiltelefoni og internet.

For hele 2007 venter TDC, at omsætningen stiger moderat i forhold til året før. Årets resultat ventes at falde med ca. 20 procent som følge af den ændrede kapitalstruktur i selskabet samt køb af selskabet Invitel. Det er et større fald end tidligere ventet.

- Det er tilfredsstillende, at vi fortsat "vækster", men markedsudviklingen peger i retning af øget konkurrence og lavere priser. Det går ud over vores indtjening, og det tager tid at tilpasse forretningen til disse markedsvilkår, siger adm. direktør og koncernchef Jens Alder, TDC./ritzau/