Tavse tiltalte og sprogproblemer i første Uber-retssag

Tirsdag begyndte de første sager mod Uber-chauffører i Københavns Byret, og dagen blev præget af forvirring.

Fire af de seks tiltalte i de meget omtalte Uber-sager forklarede sig tirsdag i Københavns Byret.

Eller det er måske så meget sagt, for to af dem nægtede at udtale sig, da anklagerne imod dem var blevet læst op af anklager Caroline Boserup, og sprogproblemer problematiserede forklaringerne i de andre sager.

En af de tiltalte, en 27-årig mand, der er født i Kina, blev spurgt, hvornår han var født og svarede 1987.

- Det er ikke det, der står her, svarede dommeren.

Så måtte manden rette det til 1988. Og i den dur fortsatte store dele af afhøringen.

Tiltalerne i sagerne lyder, at de anklagede ikke havde den nødvendige uddannelse, ligesom bilerne ikke var indregistreret til erhvervsmæssig persontransport.

Uber-chaufførerne mener ikke, at der hverken er tale om taxakørsel eller pirattaxakørsel. De mener, at det er samkørsel, og at det derfor er fuldt lovligt at være chauffør i en Uber-bil.

De fire, der tirsdag afgav forklaring, nægter sig skyldige.

- Vidste du, at det var ulovligt, spurgte forsvarer Eddie Omar Rosenberg Khawaja sin klient.

- Nej, det vidste jeg ikke. Så havde jeg ikke gjort det, svarede den 28-årige mand.

Heller ikke politibetjenten, som stoppede manden, var helt sikker på håndteringen af en Uber-sag, da han tilbage i slutningen af 2015 stoppede Uber-chaufføren.

- Jeg var ikke så bekendt med den slags sager, så jeg rettede henvendelse til min sagsleder for at høre, hvad der skulle ske. Han sagde, at han (tiltalte, red.) skulle sigtes, og hans telefon skulle beslaglægges, sagde politibetjenten.

Retsmødet bar også præg af, at det er en kringlet sag.

De to forsvarsadvokater for de seks tiltalte startede dagen med at fremlægge en anmodning om afvisning af sagen, da de mente, at den på grund af den store offentlige interesse skulle for en domsmandsret. Det fik de medhold i.

Da der var kommet domsmænd på sagen, bad forsvarerne om, at sagen skulle udsættes, da den blandt andet er dårligt belyst fra anklagemyndighedens side. Det afviste dommeren.

De to resterende tiltalte afgiver forklaring 17. juni, hvor det også forventes, at der falder dom i sagen.

/ritzau/