Tænketank: Danske studerende er forkælede

Danske studerende har ifølge en ny undersøgelse fra tænketanken DEA alle forudsætninger for at føle sig økonomisk ovenpå i forhold til svenske studerende. Men trods markant dårligere økonomiske forhold er det svenske studerende, der er mest tilfredse med deres økonomi.

Ud fra tørre tal burde danske studerende løbe rundt med armene i vejret og juble over deres gode økonomi. For sammenligner man med forholdene for studerende i det land, der ligner os mest, nemlig Sverige, så får danske studerende klart mest i SU og arbejder også mere ved siden af studierne. Men det er de svenske studerende, der er mest tilfredse med deres økonomiske forhold, skriver Ugebrevet A4.

Det er tænketanken DEA, der har spurgt studerende i Danmark til deres økonomiske forhold under studiet. Undersøgelsen blandt 707 danske og 381 svenske studerende viser, at oplevelsen af at have penge nok er markant mere udbredt på den anden side af Øresund.

57 procent af svenske studerende mener, at deres penge rækker. Det samme gør til sammenligning under halvdelen af de danske studerende, nemlig 48 procent. Og blandt svenske studerende er det kun en fjerdedel, der helt vil afvise, at de har penge nok. Det gør hver tredje af de danske studerende.

Dét på trods af, at udeboende, danske studerende, som udgør 87 procent af alle studerende, modtager godt 5.800 kroner i SU om måneden, mens svenskerne kun får i underkanten af 2.400 kroner omregnet til danske penge.

Til gengæld kan svenske studerende få større SU-lån: I overkanten af 5.200 kroner om måneden, hvor danskerne kun kan låne små 3.000 om måneden. Men sammenlagt kommer svenskerne kun op på 7.600 kroner månedligt i rådighedsbeløb, hvor danskerne har 8.800 kroner. Og nok så vigtigt modtager svenskerne kun økonomisk støtte i de ni studieaktive måneder af året, hvor danskerne bliver støttet alle årets 12 måneder.

Politisk chef i DEA Jannik Schack er overrasket over, at svenske studerende er så meget mere tilfredse med deres økonomiske forhold, når undersøgelsen samtidig viser, at halvdelen af svenskerne finansierer deres studier og leveomkostninger med lån, mens 88 procent af danskerne kan finansiere hovedparten med uddannelsesstøtte.

»Jeg havde forventet, at de svenske studerende ville pive lidt mere. Hvorfor det i stedet er danskerne, der gør det, har jeg ingen skråsikker viden om. Men efter at have arbejdet i det her system i 17 år er det min opfattelse, at det handler om forventninger til levestandard og boligforhold. Der er danskernes bare større end svenskernes. Vi er måske blevet mere forvænte,« siger han til Ugebrevet A4.

BNB