Sygeplejestuderende skal til mundtlig videoeksamen

Professionshøjskolen UCC Nordsjælland har indført en eksamensform, hvor de studerende selv optager eksamen og sender den til censor. Studielederen afviser, at det er en spareøvelse – prøven skal afspejle digitalisering af borger- og patientforløb.

På professionshøjskolen UCC Nordsjælland skal de sygeplejestuderende til en afsluttende videoeksamen. I stedet for at møde op til mundtlig eksamen, skal de optage sig selv tale om et af fire emner i 7 til 10 minutter. Daniella Hansen læser på 4. semester og hun er bekymret for, at den nye eksamensform er en kvalitetsforringelse. Her fotograferet i sin lejlighed. Fold sammen
Læs mere
Foto: Nikolai Linares

De studerende på fjerde semester af professionshøjskolen UCC Nordsjællands sygeplejerskeuddannelse slipper for at tage til Hillerød, når de skal til dette halvårs afsluttende mundtlige prøve. I stedet kan de sidde derhjemme i trygge rammer og optage en videoeksamen, som de derefter sender til bedømmelse hos censor.

Daniella Hansen er en af de studerende på UCC Nordsjælland, der kan se frem til at komme op til videoeksamen. Hun fortæller, at hun undrede sig gevaldigt, da hun første gang læste beskrivelsen af den nye eksamensform.

»Vi læser jo til sygeplejersker, og det er et omsorgsfag. Vi skal kunne snakke med folk og skabe en relation. Det synes jeg går lidt tabt, når man ikke er til mundtlig eksamen med andre mennesker, men skal stå med et webcam.«

Af semesterbeskrivelsen fremgår det, at semestrets fokus ligger på »klinisk lederskab af pleje og behandling i borger- og patientforløb«. Om prøveformen står der, at den studerende skal præsentere »en mundtlig refleksion og argumentation« i »en videopræsentation af syv til ti minutters varighed«.

»Det første, jeg tænkte, var, om det mon var endnu en spareplan. Man hører jo om, at der skal spares flere milliarder på uddannelsesområdet,« siger Daniella Hansen, der er formand for de Sygeplejestuderendes Landssammenslutnings lokalbestyrelse i Hillerød.

Det afviser uddannelseslederen på sygeplejerskestudiet Merete Brædder dog blankt:

»Jeg kan høre på de studerende i De Sygeplejestuderendes Landssammenslutning, at de er bekymrede for, om det er en spareøvelse. Det er ikke det, der er tale om. Der er tale om, at vi prøver at udvikle de studerendes kompetencer bredt, herunder også de digitale.«

Hun fortæller, at cirka 90 procent af borgerne, der bliver indlagt i det danske sundhedsvæsen, har søgt og anvendt digital information inden.

»Derfor er digitalisering og teknologi fra 2016 blevet tonet op i uddannelsen. Vi er jo nødt til at lære de studerende det – også i forhold til patienter,« siger Merete Brædder, der mener, at de studerende har rig mulighed for at blive bedre til at håndtere mennesker:

»De er jo i klinik. To tredjedele af deres undervisning på det semester består af klinisk undervisning, hvor der er masser af patientkontakt.«

Artiklen fortsætter under billedet:

»Man har heller ikke muligheden for at forsvare sin eksamen, eller for at de lige kan spørge ind undervejs. Tit kan den slags jo trække en karakter op eller ned,« siger Daniella Hansen om den nye videoeksamen, der er blevet indført på sygeplejerskeuddannelsen i Hillerød. Fold sammen
Læs mere
Foto: Nikolai Linares.

Kan ikke tjekkes for snyd

For overhovedet at kunne gå til eksamen, skal de studerende igennem fire forudsætningsgivende studieaktiviteter. Tre af disse kan trækkes som emne, som de studerende skal kvalificere ved at inddrage forsknings- og udviklingsbaseret viden i deres videoproduktion. Udover en litteraturliste er der ikke yderligere krav til dokumentation af processen:

»Hvordan ved de overhovedet, at det er mig, der har lavet opgaven?« spørger Daniella Hansen retorisk og fortsætter:

»Der er jo ikke nogen til at håndhæve, hvordan man udfører eksamen. Man har heller ikke muligheden for at forsvare sin eksamen eller for, at de lige kan spørge ind undervejs. Tit kan den slags jo trække en karakter op eller ned.«

Det er vel ikke anderledes end en skriftlig eksamen? Den producerer du også på egen hånd, og den kan skrives om flere gange, ligesom du kan tage videoen om?

»Nej, det er rigtigt. Men med skriftlige eksamener tjekker de, om du har lavet plagiat. Du kan ikke tjekke det sagte ord for plagiat, så det er blevet nemmere at snyde. I en skriftlig opgave lyser den slags fint op med gult,« svarer Daniella Hansen.

Uddannelseslederen Merete Brædder medgiver, at studiet ikke har nogen mulighed for at tjekke de studerendes videoeksaminer for plagiat. Hun mener dog godt, at man kan vurdere, hvorvidt den studerende selv har lavet sit oplæg:

»Når du har en studerende til mundtlig prøve, kan du jo også se med hvilken sikkerhed, de fremfører deres oplæg.«

Til en mundtlig eksamen kan censor jo stille opklarende spørgsmål, ligesom den studerende kan forsvare sit oplæg, det kan de jo ikke med denne eksamen?

»Det kan man ikke her, ligesom man ikke kan ved en skriftlig prøve. Det er ikke den mulighed, som vi giver dem her,« siger Merete Brædder.

Nye eksamensformer

Debatten om eksamensformer og selve eksistensberettigelsen af eksamener på danske uddannelsesinstitutioner er med jævne mellemrum blusset op de seneste år. Senest har studieledelsen på antropologi på Københavns Universitet besluttet, at de nye bachelorstuderende på faget ikke skal have karakterer de første to semestre. Det samme gælder de studerende på statskundskab på Københavns Universitet.

Merete Brædder fra UCC Nordsjælland siger, at de ikke har indført prøven, fordi de gerne vil arbejde med alternative eksamensformer:

»Det vigtige er jo, at de lærer noget, selvom det er en prøve. Den skal selvfølgelig bedømmes, men det vigtige er, at der er noget læring i det,« siger hun.

Selv om Daniella Hansen er skeptisk over for prøveformen, ser hun dog et lille plus ved, at det potentielt kan være en fordel for de af hendes medstuderende, der lider af slem eksamensangst.

»Jeg synes jo heller ikke, at det lyder som den værste eksamen, at jeg kan sidde hjemme i min stue og filme mig selv i stedet for at tage den lange vej op til Hillerød,« siger Daniella Hansen, der bor i Rødovre.