Sygefraværet varierer voldsomt i kommunerne

Der er stor forskel på sygefravær for lærere, pædagoger og sosu’er fra kommune til kommune. Også i samme landsdel. Det handler blandt andet om ledelse i kommunerne.

Sygefraværet inden for den samme medarbejdergruppe varierer voldsomt fra kommune til kommune.

I Middelfart Kommune har social- og sundhedsassistenterne for eksempel i gennemsnit 18 sygedage på et år. i Faaborg-Midtfyn Kommune, har social- og sundhedsassistenterne 35 sygedage. Det skriver Dansk Arbejdsgiverforenings blad, Agenda, der har undersøgt sygefraværet for social- og sundhedsassistenter (sosu’er), pædagogmedhjælpere, folkeskolelærere og kommunalt ansatte sygeplejersker.

Og lærerne i den kommune, der er bedst til at begrænse folkeskolelærernes sygefravær, har næsten halvt så mange sygedage på et år end i den værste kommune, skriver Agenda.

Forskellene handler ikke mindst om ledelse.

- Selv om der kan være mindre forklaringer, som forskellig alderssammensætning i personalegruppen, så er hovedforklaringen den forskellige ledelses- og sygdoms-kultur i kommunerne og på den enkelte offentlige arbejdsplads, siger Henrik Holt Larsen, der er professor i organisation fra Copenhagen Business School blandt andet til Agenda.

Han vurderer desuden, at nogle kommuner har en væsentlig mere aktiv personalepolitik i forbindelse med sygdom end andre.

- Men der er tydeligvis stadigvæk mange kommuner, der har et stort stykke arbejde foran sig, siger han.

Agenda skriver samtidig, at hvis kommunerne kunne sænke lærernes, sosu’ernes og pædagogmedhjælpernes fravær til gennemsnittet for de 25 bedste kommuner, ville det svare til så mange ekstra arbejdsdage, at beskæftigelsen inden for de tre grupper ville stige tre procent.

Kommunerne ved det godt
Borgmester Mads Lebech fra Frederiksberg er formand for løn- og personaleudvalget i Kommunernes Landsforening. Han medgiver, at god ledelse - eller mangel på samme – givetvis er én af flere brikker i puslespillet.

- Vi har fokus på vores sygefravær, og der er ingen tvivl om, at det skal ned. Det er et problem såvel for den enkelte som for økonomien i kommunen. Vi skal være klogere på det her, og vi har derfor sat gang i en række aktiviteter, der skal klarlægge sygdomsbilledet og sygdomspraksis i kommunerne. Så vi kan lære af de bedste kommuner, siger han til Agenda.