Sygefraværet i kommunerne stiger

De kommunalt ansatte lå i gennemsnit syge 12 dage sidste år. Der er stor forskel på sygefraværet fra kommune til kommune.

Efter fem år med fald i sygefraværet i landets 98 kommuner, lægger de kommunalt ansatte sig nu oftere syge igen.

En opgørelse fra Kommunernes og Regionernes Løndatakontor viser ifølge Jyllands-Posten, at de ansatte i kommunerne i gennemsnit meldte sig syge 12,0 dage sidste år mod 11,9 dage i 2012.

Selvom stigningen ikke synes af meget, skal den ses i sammenhæng med tallene fra de foregående fem år. I 2007 var sygefraværet i kommunerne nemlig gennemsnitligt på 14,0 dage, og det er faldet støt indtil nu.

Formanden for Kommunernes Landsforenings (KL) Løn- og Personaleudvalg, Michael Ziegler (K), havde forventet, at kurven ville flade ud på et tidspunkt, men han ærgrer sig over, at det sker nu efter fem år med et fald i antallet af sygedage.

»Niveauet er stadig for højt, og det er beklageligt, at vi ikke er lykkedes med at fortsætte faldet, så det mere naturligt matcher andre dele af arbejdsmarkedet,« siger han til Jyllands-Posten.

De ansatte i regionerne er mindre tilbøjelige til at ringe til chefen og melde sig syge, viser opgørelsen. De regionalt ansatte lægger sig i gennemsnit syge i 10,8 dage, mens tallet er endnu lavere blandt de privatansatte. Her var det gennemsnitlige sygefravær per ansat 6,4 dage i 2012.

»Der kommer vi aldrig ned. Vi har mange kvinder ansat, og de er statistisk set mere syge end mænd. Og så har vi mange omsorgsstillinger. Pædagoger i daginstitutioner er mere udsat for smitte end en kontoransat i det private,« siger Michael Ziegler.

Ifølge Jyllands-Posten er der stor forskel på sygefraværet fra kommune til kommune. Sygefraværet er højest i de større byer, og det er også oftere de ansatte i de sjællandske kommuner, der lægger sig syge, mens de jyske kommunalt ansatte ikke har helt ligeså mange sygedage.

Ballerup Kommune har landets højeste sygefravær med 14,3 dage i gennemsnit, mens det laveste antal sygedage skal findes i Lemvig Kommune, hvor gennemsnittet er på 8,8 dage.

Stigningen fra 2012 til 2013 hænger ifølge avisen blandt andet sammen med, at der er kommet mere fravær blandt sygeplejersker, lærere og social- og sundhedspersonale.