Syge skal have adgang til egne journaler

Adgang til egne patientjournaler gør patienterne mere velforberedte og giver bedre samtaler med lægen, viser erfaringer. Regioner og patienter vil lave lovgivningen om, så journalen kan læses på nettet.

Syge danskere skal have umiddelbar adgang til - over nettet - at læse, hvad der står om dem i deres patientjournal. I dag kan kun læger som udgangspunkt læse oplysningerne, og derfor kræver såvel patientorganisationer som politikere nu en lovændring for at sikre, at også patienterne via www.sundhed.dk kan gå ind og nærstudere, hvad der f.eks. står om resultatet af deres seneste røntgenundersøgelse og hjerteundersøgelse.

»Vi har en målsætning om at inddrage patienterne mere i behandlingen af deres egen sygdom, og vi ser også gerne, at patienterne i det hele taget er mere aktive og søger oplysninger mange steder om deres sygdom. Derfor holder det altså ikke, at patienterne ikke kan få adgang til oplysningerne i deres patientjournal, « siger formanden for Danske Regioner Bent Hansen (S).

I knap to år har der kørt et pilotprojekt i det tidligere Viborg Amt, hvor borgerne med en digital signatur har haft adgang til egne patientdata, der er opført i deres såkaldte elektroniske patientjournal som led i deres behandlingsforløb. Erfaringerne har været så gode, at man i regionerne nu ønsker at udbrede adgangen til borgere i hele landet. Patienterne har således været mere velforberedte, og det er med til at kvalificere samtalen mellem læge og patient.

Ingen uheld
»Patienterne giver udtryk for, at de har været glade for de muligheder, de har haft, for at kunne læse deres journal. Det falder jo også meget godt i tråd med ønsket om, at patienterne skal være mere aktive, engagerede og vidende om deres sygdom,« siger lægefaglig rådgiver inden for sundheds-IT og praktiserende læge Finn Klamer, som har været involveret i projektet i Viborg-området.

Samtidig har der ikke været uheldige tilfælde, hvor skrøbelige patienter har fejltolket oplysningerne og gjort skade på sig selv.

Men efter en vurdering af sundhedsloven har sundhedsministeriet nu tilkendegivet, at det ikke kan lade sig gøre. Ifølge ministeriet åbner den nuværende lovgivning således ikke mulighed for, at alle patienter får en »fri og umiddelbar adgang til hver deres e-journal«.

Det får nu Danske Regioner og patientorganisationer til at presse på for en lovændring.

»Borgerne bør have fuld adgang til deres patientjournal over nettet. Det er jo sådan set deres oplysninger, og det kan også være med til at skabe mistillid til systemet, hvis man ikke kan få adgang til dem,« siger direktør i paraplyorganisationen Danske Patienter Morten Freil.

Landets læger ser positivt på en mere åben adgang til journalerne.

»Vi mener ikke, at der er noget at skjule, og det er en fordel, at patienten er velforberedt til mødet med lægen, og at patienten kan sætte sig ind i sin egen sygdom,« siger Jens Winther Jensen, formand for Lægeforeningen.

Han påpeger, at man i dag kan få en kopi af sin journal, men på denne måde vil patienten kunne gøre det tidligere i forløbet

I Folketinget ser Venstres sundhedsordfører Birgitte Josefsen gerne en grundig debat om behovet for en mulig lovændring.

»Min grundholdning er, at man vel selv ejer sin egen journal. Men der kan også være nogle situationer, hvor den totale åbenhed kan være vanskelig, ja måske helt umulig, at håndtere for den enkelte, så man skal tænke sig grundigt om,« siger hun.