Syge børn skånes for barske detaljer om deres sygdom

Det er problematisk, når syge børn skånes for informationer om deres sygdom og behandling, mener Institut for Menneskerettigheder.

Læs mere
Fold sammen

Ifølge Børnekonventionen og den danske sundhedslov har alvorligt syge børn ret til viden om både sygdom og behandling, præcis som voksne patienter, men alligevel er der stor forskel på den information, mindreårige modtager, når de bliver patienter i det danske sundhedssystem, skriver Kristeligt Dagblad.

Nogle børn helt ned til 7-8 års alderen får besked om risikoen for at dø allerede ved diagnosetidspunktet, mens andre først bliver informeret, hvis deres sygdom udvikler sig negativt, eller de selv spørger om døden, fortæller overlæger ved landets børneafdelinger.

»Vi er fuldt ud klar over barnets ret til information, og vi informerer også helt små børn om, at de er syge og giver dem klar besked om konkrete indgreb og undersøgelser. Men vi fortæller ikke ved diagnosetidspunktet, at barnet har risiko for at dø, eller at der kan opstå livstruende komplikationer ved deres behandling. Hos os er praksissen den, at forældrene får alt at vide - også det de ikke spørger om - mens børnene får en anden og mere skånsom version,« siger professor i børne-onkologi ved Rigshospitalet Kjeld Schmiegelow til avisen.

Lægerne på H.C. Andersens Børnehospital i Odense griber samtalen med mindreårige patienter anderledes an og informere også helt unge børn om risikoen for at dø eller opleve alvorlige komplikationer og senfølger ved behandlingen. Ifølge ledende overlæge Arne Høst vurderer lægerne det enkelte barns udvikling, før man informerer om en alvorlig sygdom, som det kan dø af.

Det er dog problematisk, at praksis er forskellig fra hospital til hospital, og at nogle børn skånes for informationer, de juridisk set har ret til, mener man hos Institut for Menneskerettigheder, der dog har stor forståelse for, at samtaler med syge børn om døden rejser svære etiske dilemmaer.

»Hensynet til barnets tarv kan ikke bare sættes over hensynet til barnets ret til viden. Det er to rettigheder, der er sidestillede og bør tillægges lige stor vægt - også selvom det kan være svært for barnet. I et menneskerettighedsperspektiv er retten til viden helt afgørende, ikke mindst fordi den er med til at sikre, at der ikke tages beslutninger, som er i direkte modstrid med barnets vilje,« siger monitoreringschef ved Institut for Menneskerettigheder Morten Badse til Kristeligt Dagblad.