Syge ældre skal have bedre lægehjælp

Sundhedsminister Astrid Krag (SF) kræver, at sygehuslæger skal være med til at løfte sundhedsindsatsen for skrøbelige ældre i eget hjem eller på plejehjem. Hård kritik af haltende samarbejde mellem regioner og kommuner.

Ny undersøgelse viser, at op til 40 pct. af patienterne på nogle hospitalsafdelinger slet ikke burde være indlagt, men i stedet kunne være derhjemme med den fornødne, kvalificerede støtte. Arkivfoto: Morten Melhede Fold sammen
Læs mere

Alt for mange syge og skrøbelige ældre får en alt for dårlig sundhedsbetjening i deres eget hjem eller på landets plejehjem.

Derfor skal lægeeksperter i langt større udstrækning rykke ud fra sygehusene og hjælpe kommunerne med at løfte indsatsen for de ældre, så de undgår at blive indlagt igen og igen på medicinske afdelinger med ofte massiv overbelægning og senge på gangene.

Det kræver sundhedsminister Astrid Krag (SF), der i en kronik i Berlingske i dag kommer med konkrete bud på, hvordan regeringen vil give danskerne et længere, sundere liv. Bl.a. skal kommuner og regioner tvinges til at arbejde bedre sammen om at hjælpe ældre med kroniske sygdomme, hvilket f.eks. kan ske ved at give den kommunale hjemmesygepleje mulighed for at trække på regionernes sygehuslæger, »så borgeren måske undgår at skulle på sygehuset«.

»Der ligger alt for mange patienter på sygehusene, som ikke burde være der, fordi kommunerne oplever, at de ikke har den fornødne ekspertise til at hjælpe de ældre derhjemme. Det er både dyrt for samfundet og slider på de ældre, som taber funktionsevne, hver gang de indlægges. Derfor må vi vende skråen hér,« siger Astrid Krag.

Hun henviser bl.a. til en ny undersøgelse, som ministeriet har fået foretaget, og som viser, at op til 40 pct. af patienterne på nogle afdelinger slet ikke burde være indlagt, men i stedet kunne være derhjemme med den fornødne, kvalificerede støtte.

Det nye udspil fra regeringen kommer, efter at der i årevis har været hård kritik af det haltende samarbejde mellem regioner, kommuner og de praktiserende læger om de ældre medicinske patienter. Den stort anlagte kommunalreform fra 2007 havde ellers som et af sine absolutte hovedformål at udrydde gråzoner mellem de forskellige systemer og sikre en bedre, sammenhængende indsats. Men fremskridtene har været yderst beskedne og i form af enkeltstående, spredte projekter, der aldrig rigtigt bliver foldet ud i stor skala.

Venter på plejehjem

Selv om både kommuner og regioner påpeger, at tallene ser en smule lysere ud, ligger der således stadig et betydeligt antal færdigbehandlede ældre på sygehusene og venter på en plejehjemsplads. Tilsvarende har andelen af genindlæggelser fortsat et betydeligt omfang. Begge dele bidrager væsentligt til den kraftige overbelægning, som har præget noget nær alle danske sygehuse i denne vinter.

Regioner og kommuner har gennem årene skændtes højlydt om, hvem der har ansvaret. Kommunerne mener, at regionerne har nedlagt lovligt mange senge, og at de udskriver patienterne hurtigere og hurtigere og i stadigt ringere forfatning, ligesom det hidtil har været op ad bakke at få lægerne fra regionerne, både de praktiserende læger og sygehuslægerne, til at hjælpe ordentligt til ude i kommunerne.

F.eks. har det haltet med at få gang i et ordentligt samarbejde om medicingivningen til de ældre – med et hav af fejl til følge – og personalet på plejehjemmene har gang på gang besværet sig over, at det er vanskeligt overhovedet at komme i kontakt med lægerne. For slet ikke at tale om at få dem ud på sygebesøg.

Omvendt mener regionerne, at kommunerne har smølet med at etablere det nødvendige antal plejehjemspladser og den fornødne sundhedsfaglige ekspertise og kapacitet.

I sin kronik formulerer sundhedsministeren det ligefrem på den måde, at regioner og kommuner til tider »står i hvert sit hjørne og råber i stedet for at samarbejde« – og at det har skabt utryghed for borgeren at være »kastebold i et nogle gange forvirrende system«.

»Det fungerer ikke godt nok i dag. Men jeg er også optimist. Kommunerne melder sig nu klart på banen. Rettesnoren for hele sundhedsvæsenet skal være, at behandlingen skal indrettes rundt om patienten og til gavn for patienten,« siger Astrid Krag.

Flere udegående teams

Regionerne erkender også, at der er brug for et tættere samarbejde. I deres bidrag til regeringens kommende sundhedsudspil taler de netop om, at sygehusene skal have en »ny og mere udadvendt rolle«, hvor deres eksperter i højere grad skal rådgive og uddanne medarbejdere i kommunerne samt levere medlemmer til flere udegående teams, der kan rykke ud og støtte ældre efter en indlæggelse.

»Vi ser meget gerne, at fagligheden på sygehusene kommer til at række uden for murene og spille sammen med hjemmesygeplejen for at forhindre genindlæggelser og give folk et bedre liv. Vi kan ikke blive ved med at være to adskilte verdener,« siger formand for Danske Regioner, Bent Hansen (S).

Patienternes og de ældres organisationer har været stærkt kritiske over for den hidtidige indsats for de ældre medicinske patienter. I Ældre Sagen glæder man sig derfor over udspillet fra sundhedsministeren om i højere grad at bringe sygehuslægernes ekspertise i spil med hensyn til indsatsen ude i kommunerne, hvilket man kalder »et ganske interessant initiativ«.

I kommunerne modtager man også de nye meldinger med stor tilfredshed. Ifølge sundhedsborgmester i København Ninna Thomsen (SF) er der stadig for mange borgere i en udsat situation, der oplever, at sygehus og kommune ikke taler godt nok sammen, hvilket kan påføre dem »en unødig belastning«.

»Vi skal passe og pleje borgerne i trygge rammer i stedet for, at de ligger færdigbehandlede på sygehusene. Men det kræver netop, at vi kan trække på f.eks. hospitalets læger,« siger hun.