Sygdom udløst af arbejdet koster milliarder

Langtidssygemeldinger på grund af belastninger i arbejdsmiljøet koster hvert år samfundet 15 milliarder kroner, viser et nyt notat fra LO.