Sverige strammer kursen over for irakiske flygtninge

Nu skal irakiske flygtninge fra bl.a. Bagdad påvise, at de er individuelt forfulgte for at få permanent opholdstilladelse i Sverige. Dermed nærmer man sig den danske kurs. Det beklager man i Dansk Flygtningehjælp.

Svenskerne strammer nu reglerne over for irakiske flygtninge, som fremover ikke i samme udstrækning som tidligere kan være sikre på at få opholdstilladelse i landet.

Dermed nærmer de sig den hårdere danske kurs på dette område, og det beklages nu af flere herhjemme, som gerne ser, at vilkårene for de irakiske flygtninge lempes i Danmark.

»Med det her bringer svenskerne sig tættere på at agere, som vi gør i Danmark, og det bryder jeg mig ikke om. Det lover ikke godt for støtten til de irakiske flygtninge i Europa,« siger generalsekretær Andreas Kamm, Dansk Flygtningehjælp.

Det svenske Migrationsverket har netop besluttet, at irakere fra den centrale del (bl.a. Bagdad) og den sydlige del af landet, som flygter til Sverige, ikke længere må blive i Sverige med henvisning til situationen i deres hjemland. For at få permanent opholdstilladelse skal den enkelte flygtning nu dokumentere, at han eller hun er personligt truet eller udsat for chikanerier.

Beslutningen kan appelleres til højere instanser, men forsøget på at stramme kursen kommer, efter at Sverige har udviklet sig til det land i Europa med flest irakiske asylsøgere.

Sidste år fik svenskerne over 9.000 asylansøgninger, hvilket svarer til, at de modtog 40 pct. af alle irakiske asylsøgere i Europa. I år har de til dato modtaget ansøgninger fra ca. 9.300 irakere.

Som begrundelse for sin beslutning angiver Migrationsverket ifølge Dagens Nyheter, at der ikke er en »indre væbnet konflikt« i Irak. Ganske vist råder der »svære omstændigheder« i landet, men der må man kunne påvise, at man er individuelt forfulgt for at få asyl.

Dansk Flygtningehjælp har fornylig udråbt Sverige som det land i Europa, der yder de irakiske asylansøgere den bedste beskyttelse.

»Vi har hældet til Sverige som det gode eksempel, men det vil ikke længere være så godt et eksempel, hvis denne nye kurs holder. Det overrasker mig, at de kan mene, at det går bedre i Irak. Alle andre mener, at det ser værre ud i det centrale og sydlige Irak, og at situationen er helt kaotisk,« siger Andreas Kamm.

Herhjemme har bl.a. de Radikale presset på for, at Danmark skulle lempe kursen over for de irakiske flygtninge i svensk retning. Nu vælger svenskerne så i stedet at nærme sig de danske regler, men ifølge partiets ordfører Morten Ø­stergaard vil irakiske flygtninge stadig få en lempeligere behandling i Sverige end i Danmark.

»Men svenskerne er i bevægelse, og det er vel ikke unaturligt, når landene omkring dem, bl.a. Danmark, behandler asylsøgerne så dårligt, at svenskerne er kommet til at stå med hele byrden. Det her understreger behovet for en fælles europæisk tilgang til dette problem for at komme ud af en negativ spiral, som gør de irakiske flygtninge til de sikre tabere,« siger han.