Svensk succes med fartdræberforsøg

Et svensk forsøg med fartdræbere har vist sig at være en succes. Selv bilisterne er begejstrede. Ændrede fartvaner og trafiksikkerheden øges.

Bilisters fartvaner kan ændres. Trykket på speederen kan lettes, og dermed kan trafiksikkerheden øges. Det viser et svensk forsøg med elektroniske fartbremsere, som selv bilisterne var begejstrede for.

"Bilisterne sænkede farten og ændrede deres kørevaner i en meget positiv retning. For eksempel udsatte de ikke sig selv for farlige overhalinger, fordi de vidste, at de ikke kunne overstige hastighedsbegrænsningerne. De ændrede også deres indstilling til trafiksikkerhed," siger Sverker Almqvist, der er ingeniør og forskningsassistent ved Lunds Tekniska Högskola under Lunds Universitet.

Han var projektansvarlig for det gennemførte forsøg.

En spørgerunde et år efter forsøgets afslutning viste, at de medvirkende bilisters ændrede indstilling til trafiksikkerhed og køreadfærd stadig gjaldt.

Det svenske forsøg forløb over to måneder i foråret 1997 i den lille kommune Eslöv 25 km nordøst for Lund i Sydsverige med cirka 30.000 indbyggere.

Alle skilte ved indfaldsvejene til byen blev forsynet med radiotransmittere, der udsendte signaler til de 25 biler, der medvirkede i forsøget og var forsynet med en modtager. Når bilerne passerede bygrænsen, aktiverede signalerne fra skiltene automatisk bilernes speeder, så de ikke kunne trykkes længere i bund end den tilladte fartgrænse på 50 km i timen.

I hele byområdet var bilisternes speedere aktiverede, men lige så snart de kørte ud af byen igen, blev de deaktiverede.

Som Berlingske Tidende skrev i går, er det et forsøg med fartkvælere af de typer, der er på tale herhjemme for at vende kurven over dræbte i trafikken. Men modellen møder kritik bl.a. fra bilisternes organisation, FDM.

De svenske forsøgsbilister viste sig dog overordnet at være begejstrede for den elektroniske fartbremse, oplyser Sverker Almquist.

En af de bilister, der deltog i forsøget i 1997, er Ragnar Bergström, der bor i Eslöv. Han er i dag 66 år og pensioneret.

"Jeg synes, at det er en god måde at mindske risikoen for at køre for stærkt på, og en god måde at lære at køre lovligt på," siger Ragnar Bergström, der erkender, at han godt kunne komme til at trykke lidt for hårdt på speederen ind imellem.

"Forsøget ledte til, at jeg stadig holder fartgrænserne i dag," siger han.

Den første uge med systemet i bilen tænkte han over det, men han glemte hurtigt alt om det. Han følte sig ikke overvåget af fartbremsesystemet, og han ser det gerne indført over hele Sverige for at mindske ulykkesrisikoen.

I Sverige er nye forsøg med fartbegrænsning i gang fire forskellige steder. 6.000 bilister skal deltage i forsøgene, der kører over de næste to år.