Sværere at få lægen ud på sygebesøg

Fælles visitation hos vagtlæger i hele hovedstadsområdet betyder, at københavnerne i større udstrækning end tidligere selv må bevæge sig hen til vagtlægen.

Det er ikke nemt at få lægen til at komme på besøg. Fold sammen
Læs mere
Foto: Colourbox

Borgere, der bliver syge i Københavns og Frederiksberg kommuner, vil fremover få langt sværere ved at få vagtlægen til at komme på sygebesøg i deres eget hjem. I stedet må syge københavnere selv bevæge sig hen til lægevagts-konsultationerne i langt større udstrækning, end de har været vant til.

Det bliver konksekvensen af, at lægevagten er blevet en del af den store Region Hovedstaden, som nu lægger an til at indføre et ensartet tilbud til borgerne i hele hovedstadsområdet.

»Lægen kan yde en bedre kvalitet i deres konsultation end ude i folks hjem, hvor der måske er dårlig belysning, og hvor der ikke er samme udstyr til rådighed, siger praksis-direktør i Region Hovedstaden Eva Simonsen.

Hidtil har lægevagten i Københavns og Frederiksberg kommuner været mere parate til at tage på sygebesøg ude i folks hjem end lægevagten i omegnskommunerne i de tidligere Københavns og Frederiksborg amter. For hver 1.000 borgere aflagde lægevagten i København i 2006 således 104 sygebesøg, mens tallet i det tidligere Københavns Amt blot var 59 og i Frederiksborg Amt 66 sygebesøg. Det vil sige, at vagtlægerne inde i København tog på sygebesøg ca. dobbelt så mange gange som lægerne i omegnskommunerne.

Men den forskel vil nu blive reduceret. Der indføres således fælles »visitationsretningslinier« i hele hovedstadsområdet, og ifølge Region Hovedstaden vil det medføre, at der vil blive aflagt »betydeligt færre sygebesøg i områder, hvor der hidtil har været tradition for en meget lempelig adgang til sygebesøg«.

Omvendt betyder det så, at borgerne »i flere tilfælde må tage til en konsultation for at blive tilset af en læge«, hedder det.

Hvorfor der har været så stor forskel i antallet af sygebesøg, ved man ikke i Region Hovedstaden. Man ved således ikke, om det skyldes, at der er et større antal enlige ældre og enlige forsørgere uden bil i København end i omegnskommunerne, eller om andre faktorer kan spille ind.

I Københavns Kommune vil man nu nøje følge konsekvenserne af den nye praksis. »Folk skal selvfølgelig være trygge ved systemet og sikre på, at de vil få den tilstrækkelige hjælp, og det har vi tillid til, at de vil få. Derfor vil vi ikke råbe vagt i gevær på forhånd. Men vi vil selvfølgelig holde øje med, hvordan det udvikler sig,« siger sundhedsordfører Ikram Sarwar (S), Københavns Borger- repæsentation.