Sundhedsvæsenet skal revolutioneres

Der skal udvikles en ny kultur i sundhedsvæsenet, mener en række af sundhedsvæsenets parter.

Foto: Scanpix Fold sammen
Læs mere

Hospitalsansatte og praktiserende læger skal fokusere lige så meget på omsorg og patientinddragelse i behandlingsforløbet, som der i dag bliver fokuseret på en hurtig og effektiv behandling. Ellers vil en stor del af befolkningen søge at få dækket deres behov uden for det offentlige sundhedsvæsen. Det kan betyde, at befolkningen mister tilliden til de offentlige sundhedsydelser, som dermed vil blive svækket.

For at undgå det, skal der ske en »revolution« og kulturændring i det offentlige sundhedssystem. Det konkluderer en lang række af sundhedsvæsenets parter, der i går præsenterede rapporten »Brugernes Sundhedsvæsen«.

Rapporten skal ses som et indspark til regeringens oplæg til en kvalitetsreform, som i dag vil blive diskuteret på et debatmøde, hvor blandt andre statsministeren vil møde op for at diskutere reformens indhold.

»Sundhedsvæsenet har hidtil været indrettet således, at man belønnede den hurtige, effektive og økonomiske behandling. Det er også udmærket. Men man bliver nødt til også at være god til at belønne omsorg for den enkelte,« siger Frede Olesen, der er formand for Kræftens Bekæmpelse, som har været med til at udarbejde rapporten om brugernes sundhedsvæsen.

Glade patienter
Hos patientforeningerne er man glad for den nye rapport.

»Det er et meget centralt emne, rapporten kredser om. Det moderne sundhedssystem er godt til at få folk til at overleve mange alvorlige sygdomme. Men det er ikke godt til at give folk livskvalitet under og efter behandlingen,« siger Susanne Volqvartz, der er formand for Patientforum.

Blandt de mere konkrete bud på forbedringer er udarbejdelsen af en såkaldt behandlingskontrakt.

Kontrakten skal afstemme forventningerne mellem patienten og de pårørende på den ene side og sundhedsvæsenet på den anden. I den skal fastlægges forløb, ventetider og rehabilitering, så patienten hurtigst muligt kan vende tilbage sin tilværelse.

Orla Hav, der er formand for sundhedsudvalget i de nye danske regioner, er enig i, at forholdet mellem patient og sundhedsvæsen skal forbedres. Han påpeger dog, at også patienterne har et ansvar for, at behandlingen kan forbedres. Mange af patienterne kommunikerer nemlig ikke godt med deres læge og fortæller derfor ikke altid, hvad de føler, eller hvor de har ondt, mener Orla Hav.

»Hvis ikke man er ærlig over for lægen, får man heller ingen ærlige svar,« siger Orla Hav. www.mm.dk/brugernes_sundhedsvæsen

Læs mere om rapporten

»brugernes sundhedsvæsen«.www.kvalitetsreform.dk

Læs mere om regeringens

kvalitetsreform af sundheds-

væsenet.